Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jaunumi

Jaunākās ar pilsētu un novadu saistītās ziņas
Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
Jēkabpilī tiek veikta grants ielu apstrāde ar atputekļošanas materiālu
Apstiprina ceļu un ielu fonda programmu 2020.-2022.gadam
Aicinām balsot par labāko ideju pilsētas labiekārtošanai
Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba laiks svētkos
Slimību profilakses un kontroles centrs turpina sekot epidemioloģiskās situācijas attīstībai un...
14.04.2020.
14741
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 3. aprīlī tika  uzsākti atputekļošanas darbi grants...
06.04.2020.
15007
26.martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja aktualizēto Jēkabpils pilsētas...
06.04.2020.
15004
Līdz 30.martam iedzīvotāji tika aicināti iesūtīt idejas pilsētas labiekārtošanai. Žūrija,...
06.04.2020.
15002