Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai

Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2020.gada 9.maijam. Tās laikā notiks Ausekļa ielas pārbūves būvdarbi, Pasta ielas un tai pieguļošo šķērsielu pārbūves būvdarbi, kā arī dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187 pārbūve par viesnīcu.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partneri piedalās 2 komersanti - SIA “Selko” un SIA “Tehprojekts”.  Atbilstoši šo uzņēmēju vajadzībām un ražošanas jaudām projekta ietvaros tiks izbūvēts jauns elektroapgādes pieslēgums Ausekļa ielā 1, Jēkabpilī.

 Projekta kopējie izdevumi ir EUR 3 869 492,75. Kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR 3 573 591,61, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - EUR 2 917 066,55 un valsts budžeta dotācija pašvaldībām - EUR 127 056,38. Pašvaldības finansējums attiecināmajiem izdevumiem - EUR 381 169,13. Privātais attiecināmais finansējums - EUR 148 299,55. Savukārt projekta kopējie neattiecināmie izdevumi EUR 295 901,14 apmērā.

31.08.2018.

Projekta galerija

Ausekļa iela, skats no Brīvības ielas puses
Ausekļa iela, skats no Jaunās ielas puses

Projekta publikācijas

Pabeigta Zaļās ielas posmā atkārtota asfaltseguma ieklāšana
02.06.2020. 13:04
Zaļās ielas posmā SIA “Ošukalns” veic atkārtotu asfaltseguma ieklāšanu
25.05.2020. 15:05
Pagarināts projekta īstenošanas līgums ar CFLA
16.05.2020. 14:07
Atsākusi darboties Pasta un Akmeņu ielas skvērā esošā strūklaka
30.04.2020. 11:06
Zaļās ielas posmā uzņēmējam būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana
03.04.2020. 10:04
Ielu asfalta seguma pārbaudēs konstatē neatbilstības
19.02.2020. 15:19
Pasta ielas asfalta seguma pārbaude
03.01.2020. 11:37
Nekustamā īpašuma Brīvības iela 187 izsole
09.12.2019. 17:28
Atdzimst pilsētas skvēri!
12.11.2019. 15:16
Domes vadība apseko Pasta ielas objektus!
12.09.2019. 15:15
Pasta ielas vēsturiskais bruģis tiek izmantots Krustpils pils pagalma rekonstrukcijā
13.08.2019. 15:16
Pasta ielas remontdarbi turpinās!
08.05.2019. 16:59
Dzīvojamās mājas pārbūve Brīvības iela 187, Jēkabpilī
20.03.2019. 14:23
Pabeigti Ausekļa ielas pārbūves darbi
21.12.2018. 11:42