Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

TIC 360

360 grādu virtuālā tūre tapusi Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”, (AttractiveFORyou), LLI-211 ietvaros.
Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū, reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.
Projekta izmaksas ir 471 234,46 EUR. No tām 85% jeb 400 549,29 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.