Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Maršruts „Baltu ceļš”

Maršruts „Baltu ceļš”

Maršruts „Baltu ceļš” ir 2145 km garš, tas veidots Kuršu (~790 km), Zemgaļu (~620 km) un Sēļu (~735 km) lokos. Katrs no lokiem ietver teritoriju gan Latvijā, gan Lietuvā, kur meklējami senie kurši, zemgaļi un sēļi – daļa no baltu maztautām.

Vairāk kā 110 tūrisma objektu ļaus izzināt šo trīs baltu maztautu vēsturi, kultūru un tradīcijas. Maršrutā iekļautie pilskalni ļauj baudīt ainavu, kādu, iespējams, piedzīvojuši arī mūsu senči. Senatnē tajos atradušies nocietinājumi. Daudzviet pilskalni labiekārtoti ar pastaigu takām, atpūtas vietām un skatu laukumiem.

Maršrutam „Baltu ceļš” ir sagatavota karte, kas palīdzēs atrast apskates vietas. Kartē iekļauti arī astoņi tematiskie maršruti. Kuršu cīnītājs. Sajūti kuršu spēku! Kuršu kulta vietas. Izjūti kuršu svētumu! Varenā un bagātā Zemgale – izzini zemgaļus! Ceļojums caur seno sēļu zemi. Laimes, mīlestības un gudrības ceļš. Tautas atmiņu meklējot. Lielais Lietuvas vēstures stāsts. Svētās uguns ceļš.

Izmaiņu datums 22.01.2020. 14:13