Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Tūrisma maršruts “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” Zemgalē un Ziemeļlietuvā

Tūrisma maršruts “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” Zemgalē un Ziemeļlietuvā

Jaunais tūrisma maršruts “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” sniedz vienreizēju iespēju doties dabā un iepazīt nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma daļu – pilis, muižas un to parkus – visos četros gadalaikos. Kopumā trīs maršrutos ir ietverti 55 piļu un muižu parki, kas meklējami Zemgales (Latvijā), Šauļu un Paņevežas (Lietuvā) tuvākā vai tālākā apkaimē.

Maršuta video materiālu iespējams aplūkot : https://www.facebook.com/Zemgale/videos/596980394388426/

Maršuts izstrādāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” (4SeasonsParks) ietvaros.

 

 

Izmaiņu datums 29.01.2020. 10:15