Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Karogs

Karogs

Taisnstūra audums ar divām vienāda platuma horizontālām joslām: augšējā josla ir melnā, apakšējā – sarkanā krāsā. Karoga laukuma centrā attēlots krāsains Jēkabpils pilsētas ģerbonis, kura augstums ir 3/5 no karoga platuma.

Karoga platuma attiecības pret garumu ir 1:2 un tā izmēri var būt 1m X 2m vai 1,5m x 3m. Standarta izmēri ir 14cm x 28cm.

Jēkabpils pilsētas karoga lietošanas kārtību nosaka Nolikums par Jēkabpils pilsētas karogu. Nolikumā noteikts, ka „nozīmes, vimpeļus un citu atribūtiku, kā arī dažādus priekšmetus ar Jēkabpils pilsētas karoga attēlu var izgatavot tikai ar Jēkabpils pilsētas domes atļauju pēc attiecīgās nodevas iemaksas Jēkabpils pilsētas ārpusbudžeta kontā.

Jēkabpils pilsētas dome kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras var atveidot Jēkabpils pilsētas simboliku vai tās elementus, kā arī pēc vienošanās ar ieinteresēto iestādi, organizāciju, uzņēmumu, nosaka regulāras iemaksas atkarībā no realizētās produkcijas ar simboliku apjoma.

Nolikums par Jēkabpils pilsētas karogu apstiprināts domes sēdē 1999.gadā.

Izmaiņu datums 01.02.2013. 11:27