Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Garačuhura (Azerbaidžāna)

Garačuhura (Azerbaidžāna)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības un Garačuhuras pašvaldības kopīgās intereses un mērķis ir sadarboties, lai veicinātu pieredzes apmaiņu, uzlabotu darbību ekonomikas, sociālās un ekoloģiskās attīstības programmu sagatavošanā un ieviešanā, radītu iespējas ieviest kopīgus projektus vietējās ekonomikas, sociālo jautājumu, pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem jomās, organizētu kopīgus pasākumus, lai izplatītu azerbaidžāņu un latviešu nacionālās tradīcijas un popularizētu kultūras mantojumu starp iedzīvotājiem, kā arī organizētu pašvaldības kolektīvu koncertus un lietišķās mākslas un bērnu mākslas izstādes. 

Sadarbības līgums stājas spēkā 2012.gada 16.augustā.

Mājas lapa: www.suraxani.info

Izmaiņu datums 24.07.2013. 15:12