Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Lida (Baltkrievija)

Lida (Baltkrievija)

Lida ir viena no senākajām pilsētām Baltkrievijā. Tā dibināta 1380.gadā. Šodien tā izaugusi par blīvi apdzīvotu daudznacionālu pilsētu. No vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju 44% ir baltkrievi, 38% - poļi, 14% - krievi, 3% - ukraiņi. Kaut arī pati pilsēta ir sena, iedzīvotāju vidējais vecums ir 33 gadi.

Lidas kopā ar lauku teritoriju ir viens no lielākajiem un ekonomiski attīstītākajiem reģioniem Baltkrievijā. Iedzīvotāju skaits tajā sasniedzis 140 000. Lidas rajonā attīstīta ķīmiskā, pārtikas, mašīnbūves, elektrotehnikas, metāla un kokapstrādes rūpniecība. Uz četrdesmit pasaules valstīm no Lidas tiek piegādāta augstas kvalitātes lauksaimniecības tehnika, luminiscējošās spuldzes, krāsas un lakas, stikla izstrādājumi, optika. Vietējie un citu Baltkrievijas pilsētu iedzīvotāji iecienījuši Lidā ražoto maizi un konditorejas izstrādājumus, piena produkciju  un alu.

Līgums par sadarbību ar Grodņas apgabala Lidas rajonu noslēgts 2005.gadā.

Tajā paredzēts sekmēt abu partneru uzņēmumu sadarbību tehniskās ražošanas produkcijas un patēriņa preču savstarpējā piegādē un pakalpojumu sniegšanā, kā arī kopēju ražotņu un kopuzņēmumu izveidi tālākā perspektīvā. Svarīgs uzdevums ir arī pieredzes apmaiņa un jaunāko tehnoloģiju ieviešana dzīvojamo māju celtniecībā, ceļu būvē, sociālo un kultūras objektu labiekārtošanā.

Līgumā paredzēts arī realizēt sadarbību jaunatnes politikā, attīstīt masu informācijas līdzekļu sadarbību, īpašu uzmanību veltot novitātēm ekonomikā un sociālajā sfērā. Plānota abpusēja sadarbība arī kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, tūrisma nozarēs un sportā. Lai sekmīgi realizētu līgumā paredzētās saistības, puses vienojušās katru gadu izstrādāt kopīgu pasākumu plānu.

Sadarbības līgums tika pagarināts 2010.gadā un ir spēkā līdz 2015. gada 1. janvārim.

Mājas lapa: www.lida.by

Izmaiņu datums 24.07.2013. 15:10