Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Maardu (Igaunijā)

Maardu (Igaunijā)

Mārdu ir ostas pilsēta Ziemeļigaunijā tikai 15 kilometru attālumā no valsts galvaspilsētas Tallinas.  23 km2 lielo teritoriju apdzīvo aptuveni 16 000 iedzīvotāju. Mārdu, līdzīgi  kā Jēkabpils, ir ūdensceļu, automaģistrāļu un dzelzceļa līniju krustojumu pilsēta.

Gadu desmitiem Mārdu iedzīvotāji strādājuši ķīmiskajā rūpnīcā „Estonfosforit”. Tagad tā ir slēgta un iedzīvotāji lielākoties nodarbināti tirdzniecībā un sabiedrisko pakalpojumu dažādās sfērā. Daudziem darba vieta ir osta un Tallinas elektrostacija.

Pilsētā ir četras vispārizglītojošās skolas, mākslas un mūzikas skola, kultūras nams, liels sporta centrs ar peldbaseinu. Pateicoties sadarbībai ar Maskavas pilsētas vadību un tās finansiālu atbalstu, pilsētā uzcelta jauna pareizticīgo baznīca.

Jēkabpils un Mārdu sadarbības līgums noslēgts 2003.gada 16.februārī Jēkabpilī. Lai attīstītu abu pilsētu ekonomiskos sakarus, paredzēts atbalstīt pārtikas ražotāju   un tirdzniecības uzņēmumu sadarbību un sekmēt uzņēmēju pieredzes apmaiņu. Puses apņēmušās realizēt arī kopīgus investīciju projektus pilsētu infrastruktūras sakārtošanai un komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Kultūras jomā paredzēti tautas mākslas kolektīvu koncerti, mākslas darbu izstāžu organizēšana.

Mājas lapa: www.maardu.ee

Izmaiņu datums 24.07.2013. 15:12