Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Melle (Vācija)

Melle (Vācija)

Melle atrodas Vācijā, Lejassaksijas federālajā zemē. Pašvaldības teritorija sastāv it kā no vairākām atsevišķām kompaktām mazpilsētiņām, kas kopā ar lauku teritoriju aizņem 254 km2. Iedzīvotāju skaits  tuvojas 50 000.

Mellē ir attīstīta mašīnu un aparātbūve, būvniecība,  kokapstrāde, ķīmiskā un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes  rūpniecība. Savdabīgo arhitektūras un kultūras pieminekļu dēļ tā ir arī iecienīta tūristu atpūtas vieta. Atbraucējus te apbur kalnainais reljefs un gleznie dabas skati.

Abu pilsētu sadarbība sākās 1993.gadā, kad kopīgas intereses vienoja Vācu – baltiešu biedrību Mellē un Latviešu – vācu interesentu biedrību Jēkabpilī. Tā bija vēlme labāk iepazīt partnervalsts nacionālo kultūru, organizēt jauniešu delegāciju un pašdarbības kolektīvu apmaiņu, iedibināt sakarus starp konkrētām skolām. Oficiālu sadraudzības līgumu Domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs parakstīja 1998.gada 5.septembrī Mellē  tur populārajos Ziedu svētkos.

Sadarbības gados Jēkabpils no Melles ir saņēmusi daudzas humānā sūtījuma kravas. Melliešu sarūpētas mēbeles, sadzīves tehnika, gultas veļa ir noderējusi, iekārtojot mini pansionātu vientuļiem cilvēkiem un nakts patversmi pieaugušajiem, aprīkojot Sociālā departamenta kabinetus un mācību telpas 3.vidusskolā. Īpašus sūtījumus saņēmusi arī Jēkabpils rajona centrālā slimnīca, Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļa, pensionāru biedrība, pilsētas mazturīgās ģimenes. Ziedojumu vākšanā un nosūtīšanā uz Latviju īpaši aktīva ir baltvāciete Lilija fon Bistrama kundze, kas kādreiz dzīvojusi Neretas novadā.

Auglīga un radoša sadarbība ar Melli izveidojusies arī Jēkabpils mākslas skolai un galerijai „Mans’s”. Gleznotāja Juta Pentceka noorganizēja Jēkabpilī plenēru, organizēja jēkabpiliešu uzņemšanu Melles mākslas skolā.

Mājas lapa: www.stadt-melle.de

 

Izmaiņu datums 24.07.2013. 15:11