Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā. LDDK biedri nodarbina 42% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienībai.

LDDK apvieno un pārstāv:

  • 110 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku;
  • 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas,
  • Vairāk kā 5000 uzņēmumu, no kuriem 3036 ir mikro un mazie uzņēmumi.

Misija: veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.

Vīzija: 2020.gadā LDDK pārstāv uzņēmumus, kas nodarbina vairāk kā 50% no darba ņēmējiem Latvijā un LDDK ir panākusi stabilu valsts pārvaldes atbalstu Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu konkurētspējai Eiropā un pasaulē.

Mājas lapa: www.lddk.lv
Adrese: Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67225162,  +371 67224469
E-pasts: lddk@lddk.lv

 

Izmaiņu datums 12.03.2020. 10:01