Pašvaldības atbalsts un pakalpojumi

Pašvaldības atbalsts un pakalpojumi

Lai veicinātu sadarbību ar Jēkabpils uzņēmējiem un sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno vairākas aktivitātes:

  • Piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atlaides komersantiem ( Informācija pieejama šeit),
  • Nodrošina pilsētas infrastruktūras attīstību (transports, pakalpojumi, pilsētvide, u.c.),
  • Izsniedz galvojumus un aizdevumus (uzņēmumiem, kuros pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50%,
  • Nodrošina atbalstu iedzīvotāju tālākizglītībai ( www.titc.lv),
  • Organizē tikšanās ar uzņēmējiem aktuālu jautājumu apspriešanai,
  • Sniedz konsultācijas uzņēmējiem nodokļu, būvniecības, nekustamā īpašuma u.c. jautājumos,
  • Sekmē pakalpojumu pieejamību uzņēmējiem, izsniedzot uzņēmējiem nepieciešamos dokumentus maksimāli ātrākos termiņos,
  • Iesaista uzņēmējus pašvaldības mārketinga pasākumu īstenošanā un citās pašvaldības sabiedriskās aktivitātēs,
  • Rīko un atbalsta semināru, apmācību un konferenču rīkošanu Jēkabpils pilsētā,
  • Organizē gadatirgus mājražotāju un vietējo komersantu ražotās produkcijas noieta veicināšanai.

Informācija par Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem  pieejama sadaļā “PAKALPOJUMI”

Informācija par atļauju saņemšanu ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskai ēdināšanai pieejama ŠEIT

Informācija par atļaujas saņemšanu publisku pasākumu organizēšanai pieejama ŠEIT

Informāciju par reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošana un izvietošana publiskās vietās pieejama ŠEIT

Informācija par licenču un licences kartīšu izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem pieejama ŠEIT

Informācija par nekustāma īpašuma nodokļa atvieglojumiem juridiskām personām 

Izmaiņu datums 13.02.2020. 12:08