Jēkabpils uzņēmējdarbības vides raksturojums

Jēkabpils uzņēmējdarbības vides raksturojums

Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha (CSP) un pilsētā dzīvo 23 538  (uz 01.07.2018 pēc PMLP datiem) iedzīvotāji. Pēc platības Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas nozīmes pilsētām. Jēkabpilī dzīvo 9.3% no Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju skaita.

Latvijas Republikas nozīmes pilsētas statuss Jēkabpilij piešķirts 2009.gadā saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tādējādi Jēkabpils ir kļuvusi par nacionālas nozīmes attīstības centru. Jēkabpils pilsētu aptver un tiešās savstarpējās mijiedarbības zonu veido šādi novadi: Aknīstes novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads.

Izmaiņu datums 12.10.2018. 15:43