Jēkabpils uzņēmējdarbības vides raksturojums

Jēkabpils uzņēmējdarbības vides raksturojums

Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha (CSP) un pilsētā dzīvo 23854 (uz 01.07.2016 pēc PMLP datiem) iedzīvotāji. Pēc platības Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas nozīmes pilsētām. Jēkabpilī dzīvo 9.3% no Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju skaita.

Latvijas Republikas nozīmes pilsētas statuss Jēkabpilij piešķirts 2009.gadā saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tādējādi Jēkabpils ir kļuvusi par nacionālas nozīmes attīstības centru. Jēkabpils pilsētu aptver un tiešās savstarpējās mijiedarbības zonu veido šādi novadi: Aknīstes novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads.


Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido:

 • nozares, kurās kā produkcijas ražošanas izejviela tiek izmantots pilsētā vai tās apkārtnē esošās dabas bagātības, tas ir, pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, būvniecība u.c; 
 • nozares, kuru attīstībai pilsētā ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstībai piemērota infrastruktūra, uzkrātas zināšanas un pieredze, kā arī izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, piemēram, apģērba ražošana, transports un loģistika, enerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem u.c.;
 • nozares, kuras sniedz komercpakalpojumus ražojošajām nozarēm, piemēram, tādus pakalpojumus, kā grāmatvedība, IT pakalpojumi, tehnikas apkope un serviss, vairumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana u.c.;
 • nozares, kuras veicina vispārēju interesi par pilsētu, mudina uz viesošanos tajā un tajā ražoto preču un sniegto pakalpojumu iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un izklaide.
 • nozares, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, piemēram, apmācības, sadzīves pakalpojumi, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, mazumtirdzniecība u.c.;

Jēkabpilī krustojas valsts galvenās tranzīta dzelzceļa līnijas, kurām ir starptautiska nozīme. Latvijas ietvaros šīs līnijas savieno Jēkabpili ar Rīgu, Jelgavu, Rēzekni un Daugavpili. Krustpils stacija uz šīm maģistrālēm ir svarīgs transporta mezgls, kas apstrādā kravas un sadala transporta plūsmas pirms galamērķiem.

Jēkabpili šķērsojošās dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils un Rīga-Rēzekne-Zilupe ir iekļautas Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) pamattīklā. 

Jēkabpili šķērso arī valsts nozīmes autoceļš Rīga-Daugavpils (A6), kas ved līdz Baltkrievijas robežai. Pie Jēkabpils tam sākas atzars Rēzekne-Zilupe (A12), kas ved līdz Krievijas robežai. Šie autoceļi ietilpst Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) pamattīklā.

Jēkabpils ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī 2009.gadā iegūtais republikas nozīmes pilsētas statuss noteic, ka tai jākļūst par apkārtējā reģiona saimnieciskās izaugsmes dzinējspēku, kas savukārt nav iedomājams bez uzņēmējdarbības attīstības. Veiksmīga uzņēmējdarbība un konkurētspējīgu uzņēmumu attīstība ir pilsētas izaugsmes pamats. Kopš 2007.gada katru gadu Jēkabpilī tiek reģistrēti vairāk kā simts jauni uzņēmumi un ap četrdesmit tiek likvidēti.


Jēkabpilī reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits (Lursoft).

 

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014

2015  

Reģistrētie    

142

109

72

114

131

111

127

111

85  

Likvidētie

42

40

34

42

38

37

25

60

93  

 

 


 Jēkabpils uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2015.gadā (Lursoft).

Nr. Uzņēmuma nosaukums Apgrozījums 2015.g.EUR  Pret 2014  Pret 2013 Pret 2012
1 OŠUKALNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 28,552,848.00 0% 41% 64%
2 Jēkabpils mežrūpniecība, SIA 17,952,883.00 -9% 81% 7.26 reizes
3 JĒKABPILS PMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 14,239,816.00 -3% 26% 20%
4 EK TRADE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10,640,449.00 173.10 reizes nav datu nav datu
5 Jēkabpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8,950,947.00 3% 9% 15%
6 DEVONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8,705,524.00 16% 74% 2.10 reizes
7 Viadukts, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums 6,155,672.00 -20% -34% -42%
8 GEFA LATVIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6,078,591.00 8% 22% 36%
9 LC būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5,171,557.00 -11% -13% 2%
10 BIO LOGISTICS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4,800,345.00 9.61 reizes nav datu nav datu

Kopš 2008.gada Jēkabpilī īstenoti (pabeigti un procesā) 35 projekti, ieguldot pilsētas  attīstībā vairāk nekā 75,6 milj. EUR , piesaistot gan pašvaldības budžeta, gan valsts, gan ES un citu ārējo finanšu instrumentu finansējumu.
Jēkabpils pilsētā ES fondu finansējums uz 1 iedzīvotāju sastāda 2230 EUR, kas ir otrais augstākais rādītājs Zemgales reģionā.

Pilsētā ir pieejamas vairākas teritorijas ražošanas attīstībai. Nozīmīgākās rūpnieciskai ražošanai piemērotās, ar kvalitatīviem tehniskās infrastruktūras pieslēgumiem nodrošinātās platības pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības ar rūpniecisku objektu izvietošanai.

Vieglu piekļuvi pilsētas industriālajām teritorijām, kā arī tur esošajos uzņēmumos saražoto produktu ērtu transportēšanu nodrošinās otrs tilts pāri Daugavai, kā arī jaunu pievadu izbūve, savienojot valsts nozīmes autoceļus ar pilsētas ielām. Vairāk par šim teritorijām skat. ŠEIT 

Saimnieciskās darbības attīstībai Jēkabpilī ir vairākas svarīgas priekšrocības:

 • Pieejamas teritorijas industriālu objektu izveidei ar nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru
 • Plašas loģistikas iespējas - starptautiski nozīmīgas transporta infrastruktūras klātbūtne
 • Pieejams darbaspēks
 •  Nozīmīgu dabas resursu pieejamība Jēkabpils pilsētai apkārt esošajos novados - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži, derīgie izrakteņi
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
 • Jelgavas biznesa inkubatora Jēkabpils filiāle - iespējas un atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
 • Jēkabpils tālākizglītības un tehnoloģiju centrs - Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. (www.titc.lv)

Uzziņām:
Statistika par uzņēmējdarbību Jēkabpilī
Jēkabpils uzņēmēju datu bāze
Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012. – 2018.gadam 
Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam  
Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Latvijas pašvaldību statistiskie rādītāji


 

 

Izmaiņu datums 28.09.2016. 13:47