Pieejamās investīciju teritorijas

Pieejamās investīciju teritorijas

Jēkabpils pilsētas teritorijā ir pieejamas vairākas apbūvei un rūpnieciskas ražošanas izveidei poiemērotas teritorijas. Par katru no šim teritorijām Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi informatīvu materiālu, kas ietver pieejamās infrastruktūras, atrašanās vietas, platības u.c. raksturojumu.

Informatīvais materiāls par investīcijām Jēkabpils pilsētā sniedz ieskatu pilsētas ekonomiskajā raksturojumā, satiksmes infrastruktūrā, darbaspēka pieejamībā un pilsētas nākotnes attīstības vīzijā. 

Kontaktpersona attīstāmo teritoriju un investīciju piesaistes jautājumos:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas vadītājas vietniece
Inga Virsnīte
Tel.: +371 27018929, +371 652 21147
E-pasts: inga.virsnite@jekabpils.lv
Adrese: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201

Izmaiņu datums 28.09.2016. 13:36