Pieejamās investīciju teritorijas

Pieejamās investīciju teritorijas

Jēkabpils pilsētas teritorijā ir pieejamas vairākas apbūvei un rūpnieciskas ražošanas izveidei poiemērotas teritorijas. Par katru no šim teritorijām Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi informatīvu materiālu, kas ietver pieejamās infrastruktūras, atrašanās vietas, platības u.c. raksturojumu.

Informatīvais materiāls par investīcijām Jēkabpils pilsētā sniedz ieskatu pilsētas ekonomiskajā raksturojumā, satiksmes infrastruktūrā, darbaspēka pieejamībā un pilsētas nākotnes attīstības vīzijā. 

Kontaktpersona attīstāmo teritoriju un investīciju piesaistes jautājumos:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja
Sandra Gogule
Tel.: +371 28349990, +371 652 34590
E-pasts: sandra.gogule@jekabpils.lv
Adrese: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201

Izmaiņu datums 13.02.2020. 12:13