Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadales komisija

Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadales komisija

Norises vieta: 
Brīvības ielā 45, Jēkabpils
Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Līga
Kļaviņa
Komisijas priekšsēdētāja
Signe
Bērziņa
Komisijas loceklis
Ilona
Skrode
Komisijas locekle
Sarmīte
Strapcāne
Komisijas locekle
Zane
Ozola
Komisijas locekle
Izmaiņu datums 14.12.2018. 09:36