Nr. 484 JĒKABPILS SPORTA HALLE (Brīvības iela 289B, Jēkabpils)        

Nr. 485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS (Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils)

Nr. 486 JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (dienesta viesnīca) (Pasta iela 1, Jēkabpils)          

Nr. 487 JĒKABPILS SPORTA NAMS (Brīvības iela 2J, Jēkabpils)

Nr. 488  JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (struktūrvienība Rīgas iela) (Rīgas iela 200, Jēkabpils)          

Nr. 489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA (Slimnīcas iela 5, Jēkabpils)         

Nr. 490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA (Jaunā iela 44, Jēkabpils)  

Nr. 491 TIESLIETU ADMINISTRATĪVĀ CENTRA ĒKA  (Neretas iela 39, Jēkabpils)

Nr. 492 KRUSTPILS PAMATSKOLA (Madonas iela 48, Jēkabpils)