Deputāti

Kontaktinformācija, pieņemšanas laiks, vieta
Leonīds
Salcevičs
Priekšsēdētājs
Tālrunis: 
65 232 335
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 16.00
Pieņemšanas vieta: 
Brīvības ielā 120, 203.kab.
Jānis
Raščevskis
Priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos
Tālrunis: 
65 207 300
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst.14.00 līdz 17.00
Pieņemšanas vieta: 
Brīvības ielā 120, 205.kab.
Aivars
Kraps
Priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos
Tālrunis: 
28 233 435
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst.14.00 līdz 17.00
Pieņemšanas vieta: 
Brīvības iela 120, 206.kab.
Aleksandrs
Deinis
Deputāts
Tālrunis: 
65 232 303
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 16.00
Pieņemšanas vieta: 
Jaunā ielā 44, Jēkabpils 2.vidusskolas telpās
Māris
Dimants
Deputāts
Tālrunis: 
29 285 157
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.16.00 līdz 18.00
Pieņemšanas vieta: 
Madonas ielā 8, SIA "Jēkabpils PMK" telpās
Aigars
Nitišs
Deputāts
Tālrunis: 
65 237 711
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneš pirmajā ceturtdienā no plkst.9.00 līdz 10.00
Pieņemšanas vieta: 
Bebru ielā 104A, SIA "Ošukalns" telpās
Broņislavs
Ivanovskis
Deputāts
Tālrunis: 
65 234 066
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.10.00 līdz 12.00
Pieņemšanas vieta: 
Brīvības ielā 3B, SIA "Hektors" telpās
Edgars
Lamba
Deputāts
Tālrunis: 
65 236 128
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst.9.00 līdz 11.00
Pieņemšanas vieta: 
Brīvības ielā 289, Jēkabpils sporta centra telpās
Kristīne
Ozola
Deputāte
Tālrunis: 
29 256 484
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.15.00 līdz 17.00
Pieņemšanas vieta: 
Bebru ielā 2-7, Jēkabpilī
Kaspars
Skruzmans
Deputāts
Tālrunis: 
65 237 343
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.9.00 līdz 10.00
Pieņemšanas vieta: 
Tvaika ielā 2A, Jēkabpils
Raivis
Ragainis
Deputāts
Tālrunis: 
65 237 619
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.9.00 līdz 11.00
Pieņemšanas vieta: 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, Krustpils novada pašvaldības telpās, 29.kab.
Nikolajs
Anuškevičs
Deputāts
Tālrunis: 
65 207 420
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.15.00 līdz 17.00
Pieņemšanas vieta: 
Jaunā ielā 31C, 5.kab.
Andris
Rutko
Deputāts
Tālrunis: 
26 634 684
Pieņemšanas laiks: 
Katra mēneša otrajā pirmdienā no plkst.15.00 līdz 17.00
Pieņemšanas vieta: 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, Krustpils novada pašvaldības telpās, 30.kab.
Izmaiņu datums 02.12.2016. 14:13