Aprūpes mājās birojs sniedz aprūpes mājās pakalpojumus personām, kuras nevar pašas sevi aprūpēt.

Mērķis - nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar to nodrošināt pašas saviem spēkiem.

Uzdevums - sniegt iedzīvotājiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Jēkabpils pilsētas teritorijā un objektīvu apstākļu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt, kvalitatīvu pagaidu vai pastāvīgu aprūpi mājās.

Employees

Olga Jeršova

Apūpes mājās biroja vadītāja
kristine.jaudzema [at] jekabpils.lv