Aprūpes mājās birojs sniedz aprūpes mājās pakalpojumus personām, kuras nevar pašas sevi aprūpēt.

Mērķis - nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar to nodrošināt pašas saviem spēkiem.

Uzdevums - sniegt iedzīvotājiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Jēkabpils pilsētas teritorijā un objektīvu apstākļu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt, kvalitatīvu pagaidu vai pastāvīgu aprūpi mājās.

Darbinieki

Olga Jeršova

Aprūpes mājas vadītāja
olga.jersova [at] jekabpils.lv