Aprūpes mājās birojs sniedz aprūpes mājās pakalpojumus personām, kuras nevar pašas sevi aprūpēt.

Mērķis - nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar to nodrošināt pašas saviem spēkiem.

Uzdevums - sniegt iedzīvotājiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Jēkabpils pilsētas teritorijā un objektīvu apstākļu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt, kvalitatīvu pagaidu vai pastāvīgu aprūpi mājās.

Darbinieki

Kristīne Jaudzema

Apūpes mājās biroja vadītāja - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 113.kab.
kristine.jaudzema [at] jekabpils.lv