Jēkabpils novada pašvaldība ir vietējā pārvalde. Pašvaldība ar iedzīvotāju ievēlētas pārstāvniecības — domes — un iestāžu palīdzību nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem.

Jēkabpils novada domē ir 19 ievēlēti deputāti. Domi vada domes priekšsēdētājs.

Pašvaldības vadītājs ir izpilddirektors.

Pašvaldības darbinieki veic šādus uzdevumus

 1. Sagatavo priekšlikumus, ko deputāti izskata domes sēdē
 2. Nodrošina, lai domes sēdēs pieņemtie lēmumi tiktu īstenoti
 3. Organizē iepirkumus un slēdz līgumus par nepieciešamo pakalpojumu un preču iegādi
 4. Sagatavo projektus, lai saņemtu finansējumu no Eiropas Savienības
 5. Atbild uz iedzīvotājiem jautājumiem
 6. Apkalpo pašvaldības apmeklētājus

Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina

 • Skolas un bērnudārzus
 • Komunālos pakalpojumus
 • Sociālo palīdzību un veselības aprūpi
 • Sabiedrisko transportu
 • Ielu un ietvju remontus
 • Sakoptus parkus, atpūtas zonas un sporta iespējas
 • Drošību un kārtību
 • Kultūras iestādes un pasākumus
 • Vides aizsardzību

Ar pašvaldība var sazināties

 • Zvanot uz bezmaksas tālruni 80205008 darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00, rakstot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv.
 • Rakstot ziņu WhatsApp aplikācijā telefonam uz numuru +371 25704444 vai Jēkabpils novada sociālā tīkla kontā Facebook.com/jekabpilslv
 • Atnākot klātienē pie Klientu apkalpošanas speciālistiem Jēkabpilī, Brīvības ielā 120 vai novada bibliotēkās.

Projektu publicitāte:

Parakstīta vienošanas par aizsargdambja pārbūves projekta īstenošanu

Šī gada 12. decembrī Jēkabpils novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu. Projekts “Plūdu risku novēršana Jēkabpilī”. Projekta numurs - Nr. 2.1.3.2/1/23/I/001.

Projektā galvenais ir Daugavas kreisā un labā krasta aizsargdambja pārbūve, pretplūdu infrastruktūras izbūve.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 16 miljoni 931 tūkstoši 290 eiro. Atbalsta summa ir 96,21% no attiecināmajiem izdevumiem. Tā nevar pārsniegt 16 miljoni 289 tūkstoši 943 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 14 miljoni 391 tūkstoši 596 eiro. Valsts budžeta finansējums ir 11,21% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 1 miljons 898 tūkstoši 347 eiro. Pašvaldības finansējums ir 3,79% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 641 tūkstoši 347 eiro.

Projekta īstenošanas termiņš - līdz 2025. gada 31. decembrim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros. Specifiskā atbalsta mērķis 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”. Pasākums 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi”.

Tiks atsākti aizsargdambja pārbūves darbi

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma 17. aprīlī tiks atsākti Daugavas kreisā krasta aizsargdambja pārbūves darbi. Skatīt satiksmes organizācijas shēmu.

Būvdarbu laikā Pļaviņu ielā var tikt apgrūtināta pieeja īpašumiem, posmā no Zvanītāju ielas līdz Mežrūpnieku ielai. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 27810112.

Satiksmes organizācijas shēma

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros. Specifiskā atbalsta mērķis 2.1.3. “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”. Pasākums 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi”.