Pašvaldību likuma 46.panta trešajā daļā ir noteikts, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: saistosie@jekabpils.lv
  • nosūtot Jēkabpils novada pašvaldības administrācijai pa pastu uz adresi: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
  • klātienē iesniedzot Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils, LV-5201, kā arī visās pašvaldības Klientu apkalpošanas vietās Jēkabpils novada teritorijā (Klientu apkalpošanas speciālistu pieņemšanas laikos)

Jēkabpils novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Saistošo noteikumu nosaukums

Projekts

Viedokļa iesniegšanas periods

Grozījums Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā” projekts
03.02.2023-
17.02.2023
Saistošo noteikumu “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” projekts
01.02.2023- 15.02.2023.
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā" projekts
01.02.2023- 15.02.2023.