Ar 2024. gada 1.februāri tiek noteiktas jaunās īres maksas visā Jēkabpils novadā, pārrēķinot atbilstoši 28.04.2022. Saistošajiem noteikumi Nr.17 “Saistošie noteikumi par īres maksas noteikšanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātas dzīvojamās telpās.”