Darba laiks: pēc nepieciešamības, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī.

Norise: Rīgas ielā 150A, Jēkabpils.

Ingrīda Feldmane

Nodaļas vadītājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
ingrida.feldmane [at] jekabpils.lv

Daina Akmene

Zemes ierīcības inženieris - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
daina.akmene [at] jekabpils.lv

Ināra Erte

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
inara.erte [at] jekabpils.lv

Zita Jaudzema

Teritorijas plānotājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads
zita.jaudzema [at] jekabpils.lv

Ingrīda Gādmane

Nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
ingrida.gadmane [at] jekabpils.lv

Gunda Cērmūkša

Vecākais teritorijas plānotājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
gunda.cermuksa [at] jekabpils.lv

Viktorija Rāviņa

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
viktorija.ravina [at] jekabpils.lv