Darbinieki

Ingrīda Feldmane

Nodaļas vadītājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
ingrida.feldmane [at] jekabpils.lv

Viktorija Rāviņa

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
viktorija.ravina [at] jekabpils.lv

Andris Čikuts

Mežsaimniecības inženieris - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads
andris.cikuts [at] jekabpils.lv

Daina Akmene

Zemes ierīcības inženieris - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
daina.akmene [at] jekabpils.lv

Zigmunds Avens

Zemes ierīcības inženieris - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
zigmunds.avens [at] jekabpils.lv

Gunda Cērmūkša

Vecākais teritorijas plānotājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
gunda.cermuksa [at] jekabpils.lv

Vineta Verečinska

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
vineta.verecinska [at] jekabpils.lv

Ināra Erte

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
inara.erte [at] jekabpils.lv

Maija Ļaksa

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
maija.laksa [at] jekabpils.lv

Ilze Kalniņa

Lietvedis - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
ilze.kalnina [at] jekabpils.lv

Marta Kolpakova

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
marta.kolpakova [at] jekabpils.lv

Santa Ozoliņa

Nekustamā īpašuma speciāliste - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
Santa.ozolina [at] jekabpils.lv

Elneta Mauliņa

Nekustamā īpašuma speciāliste - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
elneta.maulina [at] jekabpils.lv

Ingrīda Gādmane

Nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
ingrida.gadmane [at] jekabpils.lv

Zita Jaudzema

Teritorijas plānotājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads
zita.jaudzema [at] jekabpils.lv

Sigita Puķāne

Nekustamā īpašuma speciāliste - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads
sigita.pukane [at] jekabpils.lv