Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizētie
  06.11.2019.
  Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas…
  Statuss:
  Realizētie
  11.03.2019.
  Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas…
  Statuss:
  Realizētie
  29.10.2018.
  Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar…
  Statuss:
  Realizētie
  22.10.2018.
  Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot…
  Statuss:
  Realizētie
  05.10.2018.
  Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar…
  Statuss:
  Realizētie
  08.03.2018.
  Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas…
  Statuss:
  Realizētie
  05.03.2018.
  Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Jēkabpils pilsētas…
  Statuss:
  Realizētie
  01.03.2018.
  Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās 2019. gada 7. februārī jaunā redakcijā izteikts atlases nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” …
  Statuss:
  Realizētie
  29.11.2017.
  Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus…
  Statuss:
  Realizētie
  10.11.2017.
  Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši…