Nākamā domes sēde - 23.02.2023. plkst.10:00, Rīgas ielā 150 A, Jēkabpilī.