Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Komisijas locekļi:

 • Komisijas loceklis - Alfons Žuks

 • Komisijas loceklis - Aivars Vanags

 • Komisijas loceklis - Kārlis Stars

 • Komisijas loceklis - Ainars Vasilis

 • Komisijas loceklis - Edvīns Menķis

 • Komisijas loceklis - Valdis Vizulis

 • Komisijas loceklis - Aivars Kraps

 • Komisijas loceklis - Kaspars Štolnieks

 • Komisijas loceklis - Leonīds Salcevičs

 • Komisijas loceklis - Anita Moskovska

 • Komisijas loceklis - Gita Kalniete