Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Komisijas locekļi:

 • Komisijas loceklis - Alfons Žuks

 • Komisijas loceklis - Aivars Vanags

 • Komisijas loceklis - Kārlis Stars

 • Komisijas loceklis - Ainars Vasilis

 • Komisijas loceklis - Līga Kļaviņa

 • Komisijas loceklis - Aija Bojāre

 • Komisijas loceklis - Aivars Kraps

 • Komisijas loceklis - Mārtiņš Svilis

 • Komisijas loceklis - Leonīds Salcevičs

 • Komisijas loceklis - Anita Moskovska

 • Komisijas loceklis - Gita Kalniete