Ar plānošanas dokumentu "Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2035.gadam" iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18826