Norises vieta: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, konferenču zālē

Darba laiks: Katra mēneša otrā ceturtdiena, plkst.10.00

FINANŠU KOMITEJAS

 

DARBA KĀRTĪBA

13.06.2024. plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, Jēkabpils/Microsoft Teams platforma

 

                                                                                                      

1.   Darba kārtības apstiprināšana

2.   INFORMATĪVAIS JAUTĀJUMS "Par finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojumu"

3.   "Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem piešķiršanu izglītībā"

4.   "Par Jēkabpils novada pašvaldības 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu"

5.   "Par Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu"

6.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”"

7.   "Par Ābeļu pamatskolas direktoru"

8.   "Par Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāju"

9.   "Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu"

10.   "Par zemes nomas līguma izbeigšanu Ābeļu pagastā"

11.   "Par likumisko zemes lietošanas tiesību līguma noslēgšanu" (Pils Rajons 205, Jēkabpils)

12.   "Par finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem"

13.   "Par piedalīšanos Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam projektu konkursā"

14.   "Par projekta “Palielināta šaursliežu dzelzceļa mantojuma loma tūrisma pakalpojumu attīstībā” dalību atklātā projektu konkursā"

15.   "Par projekta “Ilgtspējīga un interaktīva pārrobežu tūrisma piedāvājuma izstrāde Jēkabpils un Kupišķu pašvaldībās” dalību Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam projektu konkursā"

16.   "Par  Zasas vidusskolas  Erasmus  + programmas projekta realizēšanu"

 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs                                               Alfons Žuks

 

Diāna Ivanova   27807841

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu komiteju sēžu videoieraksti, sākot ar 2023.gadu

Diāna Ivanova

Komisijas sekretāre - Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
diana.ivanova [at] jekabpils.lv