Komisijas sēdes ir slēgtas. Sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Anita Moskovska

Izpilddirektora vietnieks - Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
anita.moskovska [at] jekabpils.lv

Dace Gluha

Juridiskās nodaļas vadītājs - Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
dace.gluha [at] jekabpils.lv