Paziņojums par kustāmās mantas pārdošanu par brīvu cenu.
SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” par brīvu cenu pārdod automašīnu VW  TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FB - 2017, krāsa- dzeltena, sarkana, izlaiduma gads -1998., 2,5 litru benzīna dzinējs, atrašanās vieta - Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads. Automašīnas brīvā cena 280.00 euro.
Pieteikums  Nolikuma Pielikumā Nr.1 jāiesniedz līdz 2022.gada 25.februārim plkst. 16.00.
Samaksa par Kustamo mantu  pircējam  jāveic  5 (piecu)  darba dienu  laika  no rēķina izrakstīšanas, veicot bezskaidras naudas norēķinu  uz  rēķinā  noradīto kontu.
Ar automašīnu var iepazīties SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā” darba dienās no 8.00 līdz 16.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 26457960. 

foto