Jēkabpils novada pašvaldība organizē piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma/telpu nomai Jēkabpils Tautas nama darbības nodrošināšanai. 

Iznomāšanas pretendentu piedāvājumi iesniedzami Jēkabpils novada pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā līdz 2021.gada 25.oktobra plkst.17.00.