Norises vieta: Rīgas ielā 150A, konferenču zālē

Darba laiks: Katra mēneša pirmā ceturtdiena, plkst.10.00

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības

jautājumu komitejas

DARBA KĀRTĪBA

02.05.2024. plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, Jēkabpils/Microsoft Teams platforma                                                                                                     

1.   Darba kārtības apstiprināšana

2.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu)

3.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jēkabpils novadā)

4.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs)

5.   "Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru"

6.   "Par finansējuma piešķiršanu vasaras nometnēm"

7.   Iesniegums. Par atbalstu pasākumam (Galapro)

8.   Par autobusa piešķiršanu dalībai mazākumtautību festivālā Liepājā

 

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                                             Ainars Vasilis

 

Gunta Ormane  26005855

 

  

2023. gada Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteju sēžu audioieraksti

Gunta Ormane

Komisijas sekretāre - Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
gunta.ormane [at] jekabpils.lv