Attīstāmās teritorijas

Informācija par Jēkabpils pašvaldībā pieejamajām attīstāmajām teritorijām - pilsētas uzņēmējdarbības vides raksturojums, infrastruktūra, pieejamās attīstāmās teritorijas un to raksturojums.

Brīvo industriālo teritoriju apraksts latviešu, krievu, angļu valodās pieejams šeit.