Norises vieta: Draudzības aleja 26

Darba laiks: Ne retāk kā reizi nedēļā, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamā izpētei

Sarmīte Safronova

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece / komisijas priekšsēdētāja - Draudzības aleja 26, Kabinets - 6
sarmite.safronova [at] edu.jekabpils.lv

Diāna Strause

Psihologs, komisijas locekle - Draudzības aleja 26, Kabinets - 4
diana.strause [at] edu.jekabpils.lv

Marina Boreiko

Speciālais pedagogs, komisijas locekle - Draudzības aleja 26, kabinets -6
marina.boreiko [at] edu.jekabpils.lv

Andra Maksimova

Logopēds, komisijas locekle - Draudzības aleja 26, Kabinets - 5
andra.maksimova [at] edu.jekabpils.lv

Mirdza Brikmane

Komisijas locekle
pasts [at] jekabpils.lv

Kristīne Mežaraupe

Psihologs, komisijas locekle - Jaunā iela 43
kristine.mezaraupe [at] edu.jekabpils.lv