Norises vieta: Draudzības aleja 26

Darba laiks: Ne retāk kā reizi nedēļā, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamā izpētei

Sarmīte Safronova

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece / komisijas priekšsēdētāja - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 3
sarmite.safronova [at] edu.jekabpils.lv

Diāna Strause

Psihologs, komisijas locekle - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 8
diana.strause [at] edu.jekabpils.lv

Andra Maksimova

Logopēds, komisijas locekle - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 9
andra.maksimova [at] edu.jekabpils.lv

Mirdza Brikmane

Komisijas locekle
pasts [at] jekabpils.lv

Kristīne Mežaraupe

Psihologs, komisijas locekle - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets-7
kristine.mezaraupe [at] edu.jekabpils.lv

Zane Mališeva

Speciālais pedagogs - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 8
zane.maliseva [at] edu.jekabpils.lv