Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  2023.gada 12.decembrī Jēkabpils novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. Nr. 2.1.3.2/1/23/I/001 “Plūdu risku novēršana Jēkabpilī” īstenošanu. Projekta galvenās darbības ir Daugavas kreisā un…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00060 Projekta nosaukums: Iepazīsti parku tumsā | Know the park in the dark Saīsinātais nosaukums: Park in the…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  No 2023.g. novembra līdz 2026. g. oktobrim Jēkabpils novada pašvaldība īsteno INTERREG BSR programmas projektu StartSun -  Startapi saules energokopienām (Start-ups for Solar Energy Communities) Projektā iesaistīti 13 partneri no 4 Baltijas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.- 2027.gadam Projekta numurs: LL-00061 Projekta nosaukums: "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā"/…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00134 Projekta nosaukums: Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā,…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  08.11.2023.
  Projekts N.r 3.1.2.1.i.0/1/234/I/CFLA/021 “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Jaunajā ielā 79E, Jēkabpilī” Projekta mērķis ir īstenot vides pieejamības nodrošināšanas pasākumus Jēkabpils novada pašvaldības ēkā, kurā tiek sniegti valsts…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  04.09.2023.
  LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS Projekts "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā "Laukezers"" Nr. 1-08/66/2023 Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 30.08.2025. Finansējums Projekta…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.06.2023.
  Projekts Nr. Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/008 Bezemisiju autobusa iegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītojamo mobilitātes nodrošināšanai, veicinot skolu tīkla sasniedzamību Projekta mērķis: Uzlabot Jēkabpils novada pašvaldības autonomo…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  31.05.2023.
  LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2 Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 31.12.2023. (8 mēneši) Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV) Projekta…