Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Realizācijā esoši
30.07.2021.
Projekta Nr. un nosaukums: “Sporta infrastruktūras dažādošana Jēkabpils novadā”, nr. 21-05-AL24-A019.2202-000004 Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Atbalsta pasākums: “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības…
Statuss:
Realizācijā esoši
30.07.2021.
Projekta Nr. un nosaukums: “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas pagastā”, nr. 21-05-AL24-A019.2201-000004 Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Atbalsta pasākums: “Darbību…
Statuss:
Realizācijā esoši
30.07.2021.
Projekta Nr. un nosaukums: European Youth initiative "We are the future of Europa"”, nr. 617912-CITIZ-1-2020-1-LV-CITIZ-TT Fonda nosaukums: Eiropa pilsoņiem / “Europe for Citizens” Atbalsta pasākums: 2. atbalsta darbība – Demokrātiskā iesaistīšanās…
Statuss:
Realizācijā esoši
30.07.2021.
Projekta Nr. un nosaukums: Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/015, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” Fonda nosaukums: Eiropas Sociālais fonds (ESF) Atbalsta pasākums: Darbības programmas …
Statuss:
Realizācijā esoši
30.07.2021.
Projekta Nr. un nosaukums “The Knowledge of Languages – a World without Borders”, nr. 2020-1-LV01-KA201-077558 Fonda nosaukums: Erasmus + Atbalsta pasākums: Pamatdarbība nr. 2 (KA 2) - Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā Īstenošanas…
Statuss:
Realizācijā esoši
29.07.2021.
Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas…
Statuss:
Realizācijā esoši
25.05.2021.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” īstenošanu, laika posmā no…
Statuss:
Realizācijā esoši
29.04.2021.
''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide" (Struve) Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-477 ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks”…
Statuss:
Realizācijā esoši
29.04.2021.
ENI-LLB-1-108 Projekta mērķis: Veicināt nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīgu kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā Vadošais partneris: …
Statuss:
Realizācijā esoši
24.11.2020.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 4.novembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/19/I/004 “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Projekta…