Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00060 Projekta nosaukums: Iepazīsti parku tumsā | Know the park in the dark Saīsinātais nosaukums: Park in the…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  No 2023.g. novembra līdz 2026. g. oktobrim Jēkabpils novada pašvaldība īsteno INTERREG BSR programmas projektu StartSun -  Startapi saules energokopienām (Start-ups for Solar Energy Communities) Projektā iesaistīti 13 partneri no 4 Baltijas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.- 2027.gadam Projekta numurs: LL-00061 Projekta nosaukums: "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā"/…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00134 Projekta nosaukums: Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā,…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
    Projekta Nr. un nosaukums: "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā un Asares pagastā", Līguma Nr. 9.3.1.1/18/I/013 Fonda nosaukums: Eiropas…