Saturs tiek papildināts

Pirmsskolas izglītība

Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" ēka

Vadītāja: Indra Cepurīte

Adrese: Skolas iela 16a, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

E-pasta adrese: bitite@edu.jekabpils.lv

Kontakttālruņi: 28623438

Izglītojamo skaits: 89

No kāda vecums uzņem bērnus: no 1.5 gadi

Aktīvās izglītības programmu licences:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Interešu izglītības programmas:

 • Angļu valoda (6 gadus veciem bērniem)

Vadītāja: Kristīne Akmene

Adrese: Dūmu iela  1, Jēkabpils, Jēkabpils  novads, LV-5201

Kontakttālruņi:

 • Vadītāja: 22319566
 • Pirmsskolas un skolas māsa Daina Ormane , tālr. 29608938

E-pasts: auseklitis@pii.jekabpils.lv

Mājas lapa: http://www.piiauseklitis.lv/

No kāda vecums uzņem bērnus: no 1,5 g. vecuma

Izglītības iestādē  ir daļēji nodrošināta vides pieejamība bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Aktīvās izglītības programmu licences

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

Interešu izglītības programmas:

 • Attīstošā vingrošana
 • Angļu valoda
 • Tautiskās dejas “Mazo dejotprieks”
 • Sporta dejas

 

Pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" ēka

Vadītāja: Zinaida Kotkina 

Adrese: Madonas iela 50, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Kontakttālruņi:27090127, Vadītāja 22304247

E-pasta adrese: berzins@pii.jekabpils.lv

Mājas lapa: http://www.pii-berzins.lv/

Izglītojamo skaits: 125

No kāda vecuma uzņem bērnus:  1,5 gada

Aktīvās izglītības programmu licences:

 • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (programmas kods 01011121)
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Interešu izglītības programmas:

 • Kristīgās mācības nodarbības
 • Sporta deju nodarbības (bērniem no 4 gadu vecuma)

 

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" ēka

Vadītāja: Janīna Anspoka

Adrese: Palejas iela 15a, Jēkabpils, LV-5202

Kontakttālruņi:

 • Vadītāja  22319554
 • Vadītājas vietniece izglītības jomā Ineta Aizporiete 29510407
 • Pirmsskolas un skolu māsa Rudīte Bite 29617849

E-pasta adrese: kapecitis@pii.jekabpils.lv

Mājas lapa: http://www.kapecitis.lv/

  Izglītojamo skaits: 2021/2022. mācību gadā 296 bērni

  No kāda vecuma uzņem bērnus: no 1 gada un 6 mēn.

  Aktīvās izglītības programmu licences:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

  Interešu izglītības programmas:

  Tautas dejas (bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem)

  Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigznīte" ēka Jaunā ielā 43

  Vadītāja: Anita Apine

  Adrese:  Meža ielā 12, Jēkabpils, LV-5201

  Kontakttālruņi:

  E-pasta adrese:   zvaigznite@pii.jekabpils.lv

  Mājas lapa: http://www.piizvaigznite.lv/

   Filiāle Jaunā ielā 43, Jēkabpils, LV-5201 

   Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigzīte" filiāles ēka Meža ielā 12

    

    

    

    

    

   Izglītojamo skaits: 405

   No kāda vecuma uzņem bērnus: no 1gads un 5 mēneši

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma  (programmas kods 01011111)
   • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 11010156)
   • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

   Interešu izglītības programmas:

   • Angļu valoda
   • "Mazo dejotprieks" tautiskās dejas
   • Sporta dejas
   • “Zvanotiņas” (vokāli instrumentālais ansamblis)
   • Kristīgā mācība
   Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" ēka

   Vadītāja:  Silvija Bērziņa

   Adrese: Meža ielā 9, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201

   Kontakttālruņi:

   Vadītāja: 22306508

   Medmāsa Valentina Čeme 28275925

   E-pasta adrese: zvanins@pii.jekabpils.lv

   Mājas lapa: http://piizvanins.blogspot.com/

   No kāda vecums uzņem bērnus: no 1,5 gadu vecuma

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

   Interešu izglītības programmas:

   • Tautas dejas,
   • Sporta dejas
   • Angļu valoda
   • Attīstošā vingrošana (bērniem, kuriem ir stājas traucējumi, plakanā pēda)
   ābelīte

   Vadītāja: Inga Pastare

   Adrese: Kalna iela 3, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

   Kontakttālruņi:

   Vadītāja: 65237788

   Lietvede: 65237789

   Saimniecības daļas vadītāja: 65237787

    E-pasta adrese: piiabelite@inbox.lv

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
   • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods  01015511)
   • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības  traucējumiem (programmas kods 01015611)

    

   Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

   Vadītāja: Iveta Maševska

   Adrese: Pavasara iela 6A, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

   E-pasta adrese: iveta.masevska@edu.jekabpils.lv

   Kontakttālrunis: 28397144

   No kāda vecums uzņem bērnus: no 1,5 gadiem

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

    

   Vispārējā izglītība

   Antūžu pamatskolas ēka

   Direktore: Zane Grandāne

   Adrese: Antūžu pamatskola, "Mežmalas", Antūži, Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5209

   E-pasta adreses: antuzispsk@edu.jekabpils.lv

   Kontakttālruņi:

   • tālrunis / fakss 65229160
   • Direktore 29417388

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)
   • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)
   • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)
   • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921)
   • Ēdināšanas pakalpojumi (programmas kods 22811021)

   Interešu izglītības programmas:

   • Veidošanas pulciņš “Plastilīna pasaule”
   • Rokdarbu pulciņš “Čaklās bitītes”
   • Rokdarbu pulciņš “Darbosimies kopā!”
   • Rokdarbu pulciņš “Čaklās rociņas”
   • Teātra pulciņš “Saspēle”
   • Rotaļnodarbību grupa "Es varu"
   • Mājsaimniecības pulciņš “Garšu pasaule”

    

   Direktors: Juris Gaigals

   Adrese: Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5212

   Saziņai:

   Tālrunis: 25450533

   E-pasts: abelupsk@edu.jekabpils.lv

   Lietvedības e-pasts: daiga.safronova@edu.jekabpils.lv

   Direktors: tālrunis 26422133, e-pasts: juris.gaigals@edu.jekabpils.lv 

   Ābeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas vieta:

   Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads.

   Tālrunis: 29235094

   Ābeļu pamatskolas Facebook lapa >>

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
   • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

   Piebilde: bērni, kam piemērotas atbilstošas speciālās programmas, mācās integrēti vispārējās izglītības klasē. Šie bērni klasē ir ne vairāk kā 4. Klases piepildījums līdz ar to nav lielāks par 21 skolēnu.

   Interešu izglītības programmas

   • Folkloras kopa „Mikālēni”
   • 1.-4. klašu ansamblis
   • 1.-4. klašu koris
   • 1.-4. klašu tautiskās dejas
   • 1.-5. klašu teātris
   • Mazpulki
   • Novadpētniecības pulciņš
   • 5.-9. klašu tautiskās dejas
   • Vieglatlētikas, sporta spēļu pulciņi

   Skolas atbalsta personāls: izglītības psihologi, sociālais pedagogs, logopēds, pedagogu palīgi, mediķis.

    

    Biržu pamatskola

    Direktore: Aija Grišule

    Adrese: Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214

    Kontakttālruņi: 65207270, 29146304

    E-pasts: birzipsk@edu.jekabpils.lv

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
    • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

    Interešu izglītības programmas:

    • 3 tautisko deju pulciņi 1.-9.klase
    • 2 vokālie ansambļi 1.-9.klase
    • Dramatiskais pulciņš, rotas un dekori 3.-9.klase
    • Rokdarbi un tradīcijas 1.-6.klase
    • Kokapstrāde 5.-9.klase
    • Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš”
    • Mazpulki 3.-8.klase
    • 3 datorprasmju pulciņi
    • Basketbola un futbola pulciņi

     

    Direktore: Aelita Bērziņa

    Adrese: "Dignājas pamatskola", Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215

    Kontakttālrunis: 26406844

    E-pasti: dignajaspsk@edu.jekabpils.lv

    direktore: aelita.berzina@edu.jekabpils.lv

    lietvede: aija.salkovska@edu.jekabpils.lv

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
    • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
    • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 010156111)

    Interešu izglītības programmas:

    • Folkloras kopa “Dignojīši”
    • Skatuves runa
    • Angļu valoda “Runāsim angliski”
    • Futbols (Sēlijas sporta skola)
    • Jaunie satiksmes dalībnieki “Esi drošs!”
    • Ekoloģija “Vide un veselība"
    • Sporta spēles
    • Futbols (5-6 gadīgie bērni, Sēlijas sporta skola)

     

    Krustpils pamatskolas ēka

    Direktore: Vija Stiebriņa

    Adrese: Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5202

    Kontakttālruņi:

    Direktore   29503096

    Lietvede     65223936

    E-pasts: kps48@inbox.lv

    Mājas lapa: www.krustpilspamatskola.lv

    Programmu īstenošanas vieta

    Adrese: Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5236

    Kontakttālruņi: Sanita Stiebriņa (par pirmsskolas izglītību) 29527631

    Evita Prokofjeva (par pamatskolas izglītību) 29527631

     

    Aktīvās izglītības programmu licences

    Izglītības programmas nosaukums

    Izglītības

    programmas

    kods

    Īstenošanas vietas adrese

     
     

    Vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

    01011111

    • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
     

    Pamatizglītības programma.

    21011111

    • Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads
    • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
     

    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

     

    21015611

    • Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads
    • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
     

    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

     

    21015811

    • Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads
    • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
     

    Interešu izglītības programmas  2021./ 2022. mācību gadā

    • Balles dejas  (1.-9.klase)
    • 5.-9.klašu koris
    • Teātra klubiņš  (4. -5.klase)
    • Bērnu joga (1.-4.klase)
    • Rotaļdejas  (1.,2.klase)
    • Teātra sports 9.klase
    • Folkloras kopa  "Krauķi"  (5.-9.klase)
    • 60. Krustpils Mazpulks ( 3.-7.klase)
    • Sporta pulciņš (5.-7.klase)
    • Telpu rotāšana   (8.-9. klase)

    Direktore: Ilona Kantāne

    Adrese: Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

    Kontakttālrunis: 65228204

    E-pasts: rubenespsk@edu.jekabpils.lv

    Lietvedības e-pasts: benita.pavlovska@edu.jekabpils.lv

    Direktore: ilona.kantane@edu.jekabpils.lv

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111)
    • Pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111)
    • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods 21015811)

     Interešu izglītības programmas:

    • Dabas pētnieki
    • Datorika
    • Divi vokālie ansambļi
    • Jaunie satiksmes dalībnieki ( velosipēdisti)
    • Kokapstrāde
    • Skatuves māksla
    • Solisti-vokālisti
    • Sports
    • Vizuālā noformēšana
    • 1-4.klašu koris

    Skolā strādā logopēds.

    Skolas vēstures fakti:

    Skolas ēka uzcelta 1904. gadā, piebūve skolai – 1965. gadā, pirmsskolas grupu ēka (bērnudārzs) „Zelta sietiņš” nodota ekspluatācijā 1988. gadā.

    1992. gadā skola nodota Rubenes pagasta pašvaldībai.

    Ar 2013. gada 1. janvāri skolai mainīts nosaukums no Rubenes pamatskolas uz Rubeņu pamatskola.

     

    Sūnu pamatskolas ēka

    Direktore: Inese Ziediņa

    Adrese: Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222

    Kontakttālruņi: Direktore 28676947, Lietvede 26603931

    E-pasta adrese:  sunupsk@edu.jekabpils.lv

    Mājas lapa: http://www.sunupamatskola.lv/

    Facebook konts: Sūnu pamatskola

    Programmu īstenošanas vietas:

    Atašienē

    Adrese: “Ezerzeme”, Atašiene,  Atašienes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5211

    Kontakttālrunis: Līga Zalāne  26522932

    E-pasta adrese: liga.zalane@edu.jekabpils.lv

     

    Mežārē

    Adrese: "Mežāres pamatskola", Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226

    Kontakttālrunis: Ilona Golovceva 26605796

    E-pasta adrese: ilona.golovceva@edu.jekabpils.lv

     

    Vīpē

    Adrese: "Vīpes skola", Vīpe, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5238

    Kontakttālrunis: Ilona Golovceva 26605796

    E-pasta adrese: ilona.golovceva@edu.jekabpils.lv

     

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    Izglītības programmas nosaukums

    Izglītības

    programmas

    kods

    Īstenošanas vietas adrese

     
     

    Vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

    01011111

    • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
    • “Ezerzeme”, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
    • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads
    • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
     

    Pamatizglītības programma.

    21011111

    • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
    • “Ezerzeme”, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
    • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads
    • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
     

    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem.

    21015211

    • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads

     

     

    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

     

    21015611

    • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
    • “Ezerzeme”, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
    • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads
    • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
     

    Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem  ar garīgās veselības  traucējumiem.

    21015711

    • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads

     

     

    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

     

    21015811

    • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
    • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
     

    Interešu izglītības programmas:

    • 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs “Rotaļa”
    • 1.-4.klašu vokālais ansamblis “Mazās lakstīgalas”
    • Vizuālās mākslas pulciņš “Otiņa”
    • Volejbols 5.-9.klase
    • Vieglatlētika
    • Kokapstrāde 5.-9.klase
    • Aerobika 4.-7.klase
    • Datorika 1.klase
    • Man patīk sports
    • Sporta spēles
    • Jaunsargi

    Īpašais piedāvājums: 748. Sūnu mazpulks

     

    Aknīstes vidusskolas ēka

    Direktore: Aija Voitiške

    Adrese: Skolas iela 19, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

    Kontakttālruņi: Direktore: 26144246, Lietvede 65266221

    E-pasts: aknistesvsk@edu.jekabpils.lv 

    Facebook konts: https://www.facebook.com/Aknistesvsk 

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111).
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611).
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811).
    • Vispārējās vidējās izglītības programma (izglītības programmas kods 31016011).
    • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (izglītības programmas kods 31011011).

    Interešu izglītības programmas:

    • Tautas dejas 1.- 2.klase,  3.- 4.klase,  5.- 6. klase
    • Koris 1.- 4.klase, 5.- 9.klase 
    • Koriģējošā vingrošana 4. - 9.klase 
    • Teātra pulciņš 
    • Vieglatlētika 10. - 12.klase 
    Jēkabpils 2. vidusskolas ēka

    Direktore: Ilona Salmiņa

    Juridiskā adrese: Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5201

    Programmu īstenošanas vietas:

     

    • Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
    • Rīgas iela 200, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5202;
    • Rīgas iela 192, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5202;
    • Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5202.

    E-pasta adrese: skola@2vsk.edu.lv

    Kontakttālruņi: Direktore 20371542, Lietvede 20364306

    Mājaslapa: http://www.2vsk.edu.lv

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    Izglītības programmas nosaukums

    Kods

    Īstenošanas vietas adrese

     
     

    Pamatizglītības programma

    21011111

    Jaunā iela 44

    Rīgas iela 200

     

    Pamatizglītības mazākumtautību programma

    21011121

    Jaunā iela 44

     

    Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma

    11017111

    Rīgas ielā 200

     

    Pamatizglītības programma

    21011113

    Ķieģeļu iela 14

     

    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

    21015611

    Jaunā iela 44

    Rīgas iela 200

     

    Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

    21015621

    Jaunā iela 44

     

    Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

    21015821

    Jaunā iela 44

     

     

    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

    21015911

    Jaunā iela 44

     

    Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

    21015921

    Jaunā iela 44

     

    Vispārējās vidējās izglītības programma

    31016011

    Jaunā iela 44

     

    Vispārējās vidējās izglītības programma

    31016013

    Ķieģeļu iela 14

     

     Interešu izglītības programmas:

    • 1.-4.klašu korisBalstiņas
    • Zēnu korisTērcītes
    • 1.-4.klašu vokālais ansamblisSmaidulīši
    • 5.-6.klašu korisKā putni
    • 1.-4.klašu vokālais ansamblisVaravīksne
    • 5.-9.klašu vokālais ansamblisKopā
    • 10.-12.klašu vokālais ansamblisKrāsainie sapņi”
    • Vokālā apmācība / solisti
    • Pūtēju orķestrisIntervāls
    • Zīmēšana, gleznošanaOtas triepiens
    • KokapstrādePrasmīgās rokas
    • Kombinētie rokdarbiDarbīgās rociņas
    • Volejbols
    3.vidusskola

    Direktore: Ligita Ašnevica

    Adrese: Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

    Kontakttālruņi:

    Direktore 65237980, Lietvede 65230833, mob. 29533098

     E-pasta adrese: mara.labanovica@edu.jekabpils.lv

     Mājaslapa: https://www.jekabpils-3vidusskola.lv/

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
    • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)
    • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (programmas kods 31014011)
    • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011)

     

    Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ēka

    Direktors: Valerjans Vizulis

    Juridiskā adrese: Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

    Izglītības programmu īstenošanas vietas adreses 2021./2022. m.g.:

    • Brīvības iela 289b, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
    • Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
    • Palejas iela 32, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
    • Rīgas iela 200a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
    • Rīgas iela 192, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
    • Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

    Kontakttālrunis: 65237551

    E-pasta adrese: jvg@jvg.edu.lv

    Mājaslapa: https://jvg.edu.lv

    Facebook: https://www.facebook.com/jekabpilsvg

    Twitter: https://twitter.com/jekabpilsvg

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

    Programmai ir 4 virzieni – matemātikas, dabaszinību, humanitārais (valodu) un humanitārais (mākslu).

    Katram virzienam ģimnāzija ir noteikusi divus obligāti apgūstamos padziļinātos kursus. Trešo kursu skolēns izvēlas no piedāvātajiem. Savukārt ģimnāzija kā trešo kursu apstiprina skolēnu vairākuma izvēli.

    • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (programmas kods 23017111)
    • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (programmas kods 23017111)

    Interešu izglītības programmas:

    • Tautas deju kolektīvs „Kauranieši”
    • Jauktais koris „Ritums”
    • Praktiskā muzicēšana
    • Instrumentālais ansamblis
    • Robotika
    • Kokapstrāde

     

    Salas vidusskolas ēka

    Direktore: Dr.paed. Sanita Madalāne

    Adreses:

    Lielās skolas ēka: Skolas iela 3, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

    Vecās skolas ēka: Alejas iela 7, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

    Sporta zāles ēka: Skolas iela 7, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

    Kontakttālruņi:

    Lietvedība: 25478051, 65237780

    Direktore: 29123544, 65237781

    E-pasta adrese:

    Lietvedība: salasvidusskola@edu.jekabpils.lv

    Direktore: sanita.madalane@edu.jekabpils.lv

    Mājas lapa: www.salas.lv

    Facebook: Salas vidusskola

    Twitter: Salas vidusskola

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
    • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 21015511)
    foto

    Direktore: Sarmīte Ratiņa

    Adrese: Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

    Kontakttālruņi:

    • Kanceleja:  26668445

    E-pasta adrese: skola@viesite.edu.lv

    Programmu īstenošanas vieta:

    Viesītes vidusskolas struktūrvienība Rites pamatskola

    Adrese: "Cīruļi", Rites pagasts, Jēkabpils novads, LV-5228

    Kontakttālrunis: Sandra Tuča 29155825

    Mājaslapa: https://viesite.edu.lv/

    Facebook konts: https://www.facebook.com/viesites.vidusskola/

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
    • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
    • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011)
    • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

    Interešu izglītības programmas:

    • Ansamblis
    • Tautu dejas
    • Deju pulciņš
    • Ideju tīmeklis
    • Leļļu teātris
    • Sporta spēles
    • Koris

    Direktore: Zita Goldberga

    Kontakttālrunis: 27008981

    Adrese: Zasas vidusskola, Zasa, Jēkabpils novads, LV-5239

    Kontakttālrunis: 65231061

    E-pasts: zasasvsk@edu.jekabpils.lv

    Lietvedības e-pasts: arnita.gaugere@edu.jekabpils.lv

    Zasas vidusskolas Facebook lapa >>

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
    • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
    • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011) 
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
    • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

    Interešu izglītības programmas:

    • Tautas dejas
    • Koris
    • Skolas avīze “Baltais ceļš”
    • Angļu valodas pulciņš “Sazināsimies angliski”
    • Teātra pulciņš
    • Robotikas pulciņš
    • Čaklo roku pulciņš
    • Pulciņš “Gatavojam kopā”
    • Matemātikas pulciņš “Mazie prātnieki”
    • Mūzikas pulciņš “Mēs spēlējam un dziedam”

    Skola ir izvietota vairākās ēkās - skolas ēka, sporta zāle, internāts un ēkā Zaļā ielā 8 atrodas pirmsskolas grupas, ēdnīca.

    Skolu apmeklē skolēni no Rubeņu, Leimaņu, Kalna, Dignājas un Zasas pagastiem, Jēkabpils un Biržiem. Skolēnus pārvadā ar 2 skolēnu autobusiem. Maršruta autobusos skolēniem tiek izsniegtas bezmaksas braukšanas kartes.

    Skolas vēstures fakti

    1939. gadā tiek atklāta 6- gadīgā pamatskola. 1940.gada apmeklēja valsts prezidents Kārlis Ulmanis un iestādīja ozolu mācību dārzā.1945.gadā skolā atvēra pirmo vidusskolas klasi. 1950. gadā pirmais vidusskolas izlaidums. Skolas 75 gadu jubileju svinēja 2014. gadā 7. oktobrī. Skolas salidojumi tiek organizēti ik pēc 5 gadiem jūlijā.

    Interešu izglītības nodarbības

    Zasas vidusskolā tiek piedāvātas interešu izglītības nodarbības: tautisko deju pulciņš 6gad.-1.klase, 2.-3..klase,4.-6.klase, 7.-9.klase, ansamblis 1.-4.klase, 5-9.klase, skolas avīze „Baltais ceļš”, mūsdienu deja 4.-5.klasei, kokapstrāde 5.-9.klasei.

    Skolas tradīcijas

    Zinību diena, Ziedu skate, Dzejas dienas, 10.klases iesvētības, Olimpiskā diena, Rudens pārgājiens, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirgus, Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa, Lāčplēša dienai veltīts pasākums, Ziemassvētku koncerts, Erudīts, Valentīndiena, Žetonu vakars, Radošo darbu izstādes, Mātes dienai veltīts pasākums, Olimpiāžu, konkursu dalībnieku, sportistu apbalvošana, Gada noslēguma prezentācijas, Pēdējais zvans, Izlaidumi, Absolventu salidojumi.

    Zasas vidusskola piedāvā:

    • mācīties sakoptā vidē – Zasas muižas parka teritorijā;
    • iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību;
    • izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus;
    • apmeklēt pagarinātās darba dienas grupu 1.-4.klasei;
    • apmeklēt interešu izglītības nodarbības;
    • darboties skolēnu pašpārvaldē;
    • izmantot skolas muzeja materiālo un informatīvo bāzi, arī digitalizētā veidā.
    • apmeklēt Sēlijas sporta skolas nodarbības;
    • apmeklēt Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles nodarbības;
    • izmantot esošos resursus skolas sporta zālē, organizēt pagasta un novada iedzīvotājiem pieejamas sporta nodarbības un sacensības, skolas telpās kursus, pedagogu apmācības, skolas ēdnīcā- dažādus pasākumus;
    • brīvlaikos skolas telpas izmantot atpūtas un sporta nometņu organizēšanai;
    • izmantot LAD programmu „Skolas auglis”;
    • izmantot LAD programmu „Skolas piens”;
    • Apgūt programmu – „B” kategorijas autovadītājs”.

    Ar 2018. gada 1. septembri tiek nodrošināts internāts. Skolēniem, kas sekmīgi mācās un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas internātā ir bezmaksas pakalpojums.

     

    Iekļaujošā izglītība

    Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī par vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei.

    Ja veselības stāvokļa dēļ izglītojamais (1. līdz 12. klase)  ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt izglītības iestādi, mācības organizē mājās, ņemot vērā valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kas pamatojas uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu.

    Jēkabpils novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdei jāpiesakās iepriekš zvanot: 20371543 vai klātienē Draudzības aleja 26, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

    Pēc individuāla iepriekšēja pieraksta notiek izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē

    Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja - Sarmīte Safronova

    Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļi:

    • Logopēds - Andra Maksimova,
    • Psihologs -  Diāna Strause,
    • Psihologs - Kristīne Mežaraupe,
    • Speciālais pedagogs - Marina Boreiko,
    • Sertificēta ārstniecības persona - Mirdza Brikmane.

    Jēkabpils novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes tiek organizētas saskaņā ar 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.39. pedagoģiski medicīniskajā komisijā atzinuma sniegšanā par izglītojamam atbilstošu izglītības programmu klātienē piedalās personas, kurām ir primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Izņēmuma gadījumā komisijas sēdē izglītojamais un viņa likumiskais pārstāvis var piedalīties arī bez primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai bez apliecinājuma (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja par minēto faktu iepriekš informēta komisija.

    Ierodoties uz Pedagoģiski medicīnisko komisiju vecāki/pilngadīgie izglītojamie vai pilnvarotās personas iesniedz šādus dokumentus:par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi

    1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi).
    2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
    3. Ārsta speciālista (atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam) atzinums par izglītojamā veselības stāvokli. Ārsta speciālista atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
    4. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
    5. Psihologa atzinums, logopēda novērtēšanas ziņojums, speciālā pedagoga izvērtējums, kurš noformēts atbilstoši VISC izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem. (veidlapa)
    6. Izglītības iestādes informācija  (veidlapa) par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
     Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns.
    7. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

    Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildu dokumenti :

    Izglītojamiem ar redzes traucējumiem

     

    Ārsta oftalmologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

     

    Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem

     

    Otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda atzinums vai logopēda novērtēšanas ziņojums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

    Psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

    Izglītojamiem ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām – arī bērnu neirologa vai neirologa atzinumu,  kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

    Izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

     

    Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

    Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

    Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

    Izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām

     

    Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

     

    Izglītojamiem ar valodas traucējumiem

     

    Logopēda novērtēšanas ziņojums vai audiologopēda atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

    Psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

     

    Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida - otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai psihiatra vai ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

    Izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā)

    Izglītības vai klīniskā psihologa  atzinums ar kopējo pilnu   intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

     

    Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

    Izglītojamiem ar  mācīšanās  traucējumiem (pamatizglītībā)

     

    Izglītības vai klīniskā psihologa  atzinums ar kopējo pilnu   intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

     

    Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

    Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem

     

    Bērnu psihiatra vai psihiatra vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

    Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

     

    Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

    Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

    Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

     

    Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

     

    Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

    Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

    Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

     

    Komisijas speciālisti savas kompetences ietvaros veic izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, iesaka piemērotu izglītības programmu.

    Profesionālās ievirzes izglītība

    A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas ēka

    Direktore: Smaida Ščerbicka

    Adrese: Brīvības iela 198, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

    Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas struktūrvienība Aknīstē,

    Skolas iela 1A, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

    Kontakttālruņi: 29485496 (direktore), 65233507 (lietvede)

    E-pasta adrese: jekmuzskola@edu.jekabpils.lv

    Mājas lapa: https://www.muzikas-skola.lv/

    Facebook:  https://www.facebook.com/jekabpilsmuzikasskola

    Aktīvās izglītības programmu licences:   

    • Klavierspēle (programmas kods 20V212011)
    • Akordeona spēle (programmas kods 20V212011)
    • Ērģeļspēle (programmas kods 20V212011)
    • Vijoles spēle (programmas kods 20V212021)
    • Čella spēle (programmas kods 20V212021)
    • Flautas spēle (programmas kods 20V212031)
    • Klarnetes spēle (programmas kods 20V212031)
    • Saksofona spēle (programmas kods 20V212031)
    • Mežraga spēle (programmas kods 20V212031)
    • Trompetes spēle (programmas kods 20V212031)
    • Sitaminstrumentu spēle (programmas kods 20V212041)
    • Kora klase (programmas kods 20V212061)

    Interešu izglītības programmas:

    • Sagatavošanas klase “Spārītes un sienāzīši” (4 – 5 gadus veciem bērniem)
    • Sagatavošanas klase (no 6 gadu vecuma)
    • Klavierspēle; Akordeona spēle; Ērģeļspēle; Vijoles spēle; Čella spēle; Flautas spēle; Klarnetes spēle; Saksofona spēle; Mežraga spēle; Trompetes spēle; Sitaminstrumentu spēle; Kora klase
    • Kolektīvā muzicēšana: Kamerorķestris, pūtēju orķestris, saksofonu ansamblis, trompešu ansamblis, vijolnieku ansamblis, čellu ansamblis, 1.-2.kora klases ansamblis, 3.-8.klases koris, zēnu ansamblis, klavieru ansambļi.

     

    Jēkabpils Mākslas skolas ēka

    Direktors: Ziedonis Bārbals

    Adrese: Dambja iela 19, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

    E-pasta adrese: maksla@jrms.lv

    Mājas lapa: www.jrms.lv 

    Facebook www.facebook.com/jrms.lv/

    Kontakttālrunis: 65231423

    Aktīvās izglītības programmu licences: 

    • 20V 211001 “Vizuāli plastiskā māksla"

     

    Jēkabpils sporta halles ēka

    Direktors: Edgars Lamba

    Adrese: Brīvības iela 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

    Tālrunis: 26325394

    E-pasta adrese: info@jekabpilssportaskola.lv

    Mājaslapa: www.jekabpilssportaskola.lv

    Facebook konts: https://www.facebook.com/jekabpilsss/

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Basketbols - P-16854
    • Basketbols - P-16855
    • Futbols - P-16856
    • Futbols - P-16857
    • Handbols - P-16858
    • Handbols - P-16859
    • Volejbols - P-16860
    • Volejbols - P-16861
    • Šahs - P-16864
    • Šahs - P-16865
    • Vieglatlētika - P-16866
    • Vieglatlētika - P-16867
    Sēlijas Sporta skolas ēka

    Direktors: Jānis Osis

    Adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

    Kontakttālruņi: Direktors: 26531010

    Vietniece: 26478571

    Lietvede: 29633010

    E-pasta adrese: selijasss@inbox.lv

    Izglītojamo skaits: 357

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • P-14095   Futbols
    • P-14096   Futbols
    • P-14097   Volejbols
    • P-14098   Volejbols
    • P-14099   Vieglatlētika
    • P-14100   Vieglatlētika
    Viesīites Mūzikas un mākslas skola

    Direktore: Inga Bartkeviča

    Adrese: Brīvības iela 12, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

    Kontakttālrunis: 27843634

    E-pasta adrese: muzika.maksla@edu.jekabpils.lv

    Mājas lapa: http://www.vmms.lv

    Izglītojamo skaits:

    • profesionālās ievirzes klasēs - 107 audzēkņi,
    • interešu izglītības grupās - 73 audzēkņi

    Aktīvās izglītības programmu licences:

    • Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 20V211001)
    • Klavierspēle (programmas kods 20V212011)
    • Kora klase (programmas kods 20V212061)

    Interešu izglītības programmas:

    • Viesītes 36. mazpulks
    • Tautas deju kolektīvs “Danceri” : 2 grupas 1.- 2. klašu kolektīvs un 3. – 5. klašu kolektīvs
    • Mākslas pulciņi “Otas” un “Otiņas”
    • Modernās mūzikas studija: 2 vokālie ansambļi un 2 instrumentālās grupas

     

    Interešu izglītība

    Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra ēka

    Direktors: Oskars Elksnis

    Adrese: Brīvības iela 258, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

    E-pasta adrese: bjc.jekabpils@gmail.com

    Mājas lapa: https://jekabpils-bjc.lv/

    Facebook: https://www.facebook.com/jekabpilsBJC

    Twitter: http://www.twitter.com/Jekabpils_BJC

    Kontakttālruņi:

     Profesionālā izglītība

     Augstākā izglītība

     Pieaugušo izglītība