Saturs tiek papildināts

Pirmsskolas izglītība

Jēkabpils novada Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" ēka

Vadītāja: Indra Cepurīte

Adrese: Skolas iela 16a, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

Kontakttālrunis: 28623438

E-pasta adrese: bitite@edu.jekabpils.lv

No kāda vecums uzņem bērnus: no 1,5 gadu vecuma

Aktīvās izglītības programmu licences:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Interešu izglītības programmas:

 • Angļu valoda (6 gadus veciem bērniem)

Vadītāja: Kristīne Akmene

Adrese: Dūmu iela  1, Jēkabpils, Jēkabpils  novads, LV-5201

Kontakttālruņi:

 • Vadītāja: 22319566
 • Pirmsskolas un skolas māsa Daina Ormane , tālr. 29608938

E-pasts: auseklitis@pii.jekabpils.lv

Mājas lapa: http://www.piiauseklitis.lv/

No kāda vecums uzņem bērnus: no 1,5 g. vecuma

Izglītības iestādē  ir daļēji nodrošināta vides pieejamība bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Aktīvās izglītības programmu licences

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

Interešu izglītības programmas:

 • Klusuma nodarbības "Apzinātība bērniem"
 • Tautiskās dejas "Mazo dejotprieks"
 • Modernās dejas - deju studija "Excellence"
 • Angļu valoda
Pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" ēka

Vadītāja: Zinaida Kotkina 

Adrese: Madonas iela 50, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Kontakttālruņi: 27090127, Vadītāja 22304247

E-pasta adrese: berzins@edu.jekabpils.lv 

Mājas lapa: http://www.pii-berzins.lv/

No kāda vecuma uzņem bērnus:  1,5 gada gadu vecuma

Aktīvās izglītības programmu licences:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
 • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011121)
Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" ēka

Vadītāja: Janīna Anspoka

Adrese: Palejas iela 15a, Jēkabpils, LV-5202

Kontakttālruņi:

Vadītāja:  22319554

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Ineta Aizporiete 29510407

Pirmsskolas un skolu māsa: Rudīte Bite 29617849

E-pasta adrese: kapecitis@edu.jekabpils.lv

Mājas lapa: http://www.kapecitis.lv/

No kāda vecuma uzņem bērnus: no 1 gada un 6 mēn.

Aktīvās izglītības programmu licences:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Interešu izglītības programmas:

 • Tautas dejas (3-7 gadus veciem bērniem)
 • Latviešu skatuviskās tautas dejas (5-7 gadus veciem bērniem)
 • Attīstošā vingrošana (bērniem, kuriem ir plakanā pēda)
Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigznīte" ēka Jaunā ielā 43

Vadītāja: Anita Apine

Adrese:  Meža ielā 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Kontakttālruņi:

Vadītāja: 65231919, 22319555

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Sarmīte Bernāne 20361845

Medmāsa: Ilona Polovkova 20032507 (Meža ielā 12)

Medmāsa: Inita Romanovska 25904494 (Jaunā ielā 43)

E-pasta adrese:   zvaigznite@edu.jekabpils.lv

Mājas lapa: http://www.piizvaigznite.lv/

Facebook: Zvaigznīte

  Filiāle: Jaunā ielā 43, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 

  Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigzīte" filiāles ēka Meža ielā 12

   

   

   

   

   

  No kāda vecuma uzņem bērnus: no 1,5 gadu vecuma

  Aktīvās izglītības programmu licences:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma  (programmas kods 01011111)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 11010156)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

  Interešu izglītības programmas:

  • Angļu valoda
  • "Mazo dejotprieks" tautiskās dejas
  • Sporta dejas
  • “Zvanotiņas” (vokāli instrumentālais ansamblis)
  • Kristīgā mācība
  • Zvirbulēnu burtiņu skola
  • Montessori
  Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" ēka

  Vadītāja:  Silvija Bērziņa

  Adrese: Meža ielā 9, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201

  Kontakttālruņi:

  Vadītāja: 22306508

  Medmāsa: Valentina Čeme 28275925

  E-pasta adrese: zvanins@edu.jekabpils.lv

  Mājas lapa: http://piizvanins.blogspot.com/

  No kāda vecums uzņem bērnus: no 1,5 gadu vecuma

  Aktīvās izglītības programmu licences:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

  Interešu izglītības programmas:

  • Tautas dejas,
  • Sporta dejas
  • Angļu valoda
  • Attīstošā vingrošana (bērniem, kuriem ir stājas traucējumi, plakanā pēda)
  ābelīte

  Vadītāja: Inga Pastare

  Adrese: Kalna iela 3, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

  Kontakttālruņi:

  Vadītāja: 65237788

  Lietvede: 65237789

  Saimniecības daļas vadītāja: 65237787

   E-pasta adrese: piiabelite@inbox.lv

  Aktīvās izglītības programmu licences:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods  01015511)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības  traucējumiem (programmas kods 01015611)
  Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

  Vadītāja: Iveta Maševska

  Adrese: Pavasara iela 6A, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

  E-pasta adrese: iveta.masevska@edu.jekabpils.lv

  Kontakttālrunis: 28397144

  No kāda vecums uzņem bērnus: no 1,5 gadiem

  Aktīvās izglītības programmu licences:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

  Interešu izglītības programmas: 

  • Angļu valodas pulciņš

  Vispārējā izglītība

  Direktore: Zane Grandāne

  Adrese: Antūžu pamatskola, "Mežmalas", Antūži, Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5209

  Kontakttālrunis: 29417388 (direktore)

  E-pasta adreses:

  Aktīvās izglītības programmu licences:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921)
  • Ēdināšanas pakalpojumi (programmas kods 22811021)

  Interešu izglītības programmas:

  • Mājsaimniecības pulciņš “Garšu pasaule”
  • Vokālais ansamblis "Varavīksne"
  • Instrumentālais ansamblis “Muzikālais karuselis”
  • Veidošanas pulciņš “Plastilīna pasaule”
  • Lasītprasmes attīstīšanas pulciņš “Lasītāju klubiņš”
  • Rokdarbu pulciņš “Burvju varavīksne”
  • Rotaļnodarbību grupa “Es varu”
  • Teātra pulciņš “Saspēle”
  • Rokdarbu pulciņš “Čaklās bitītes”
  • Praktisko darbu pulciņš “Kokapstrāde”
  • Praktisko darbu pulciņš “Mazais amatnieks"

   

  Direktors: Juris Gaigals

  Adrese: Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5212

  Saziņai:

  Tālrunis: 25450533

  E-pasts: abelupsk@edu.jekabpils.lv

  Lietvedības e-pasts: daiga.safronova@edu.jekabpils.lv

  Direktors: tālrunis 26422133, e-pasts: juris.gaigals@edu.jekabpils.lv 

  Ābeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas vieta:

  Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads.

  Tālrunis: 29235094

  Ābeļu pamatskolas Facebook lapa >>

  Aktīvās izglītības programmu licences:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
  • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

  Piebilde: bērni, kam piemērotas atbilstošas speciālās programmas, mācās integrēti vispārējās izglītības klasē. Šie bērni klasē ir ne vairāk kā 4. Klases piepildījums līdz ar to nav lielāks par 21 skolēnu.

  Interešu izglītības programmas 2023./2024. mācību gadā

  • 1.-3. klašu vokālais ansamblis
  • Folkloras kopa “Mikālēni”
  • Amatu mācība zēniem
  • Latviešu valoda mazākumtautību izglītojamajiem
  • Mazpulki
  • Novadpētniecības pulciņš
  • Robotika
  • Rotu un praktisku lietu darināšana
  • Teātris
  • Žurnālistika un fotografēšana

  Skolas atbalsta personāls: izglītības psihologi, sociālais pedagogs, logopēds, pedagogu palīgi, mediķis.

   Direktore: Aija Grišule

   Adrese: Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214

   Kontakttālruņi: 652 07270, 29146304

   E-pasts: birzipsk@edu.jekabpils.lv

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
   • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

   Interešu izglītības programmas:

   • Tautisko deju pulciņi 1.-2.kl.,3.-4.kl.
   • Dramatiskais pulciņš
   • Vokālie ansambļi 1.-4.kl., 5.-9.kl.
   • Roku darbiņi 1.-5.kl.
   • Kokapstrāde 5.-9.kl.,
   • Keramikas pulciņš ,,Brīnumpodiņš"
   • Dabas draugi
   • Datorprasmju pulciņi 1. un 3.kl.
   • Basketbola pulciņš

   Direktore: Aelita Bērziņa

   Adrese: "Dignājas pamatskola", Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215

   Kontakttālrunis: 26406844

   E-pasti: dignajaspsk@edu.jekabpils.lv

   direktore: aelita.berzina@edu.jekabpils.lv

   lietvede: aija.salkovska@edu.jekabpils.lv

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
   • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
   • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

   Interešu izglītības programmas:

   • Folkloras kopa “Dignojīši”
   • Skatuves runa
   • Angļu valoda “Runāsim angliski”
   • Jaunie satiksmes dalībnieki “Esi drošs!”
   • Ekoloģija “Vide un veselība"
   • “Dignājas mazpulcēni”
   • “Esi līderis!”
   • Sporta spēles

    

   Krustpils pamatskolas ēka

   Direktore: Vija Stiebriņa

   Adrese: Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5202

   Kontakttālruņi:

    

   • Direktore: 29503096
   • Lietvede: 65223936

   E-pasti:  

   Mājas lapa: www.krustpilspamatskola.lv

   Programmu īstenošanas vieta

   Adrese: Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5236

   Kontakttālruņi: Sanita Stiebriņa (par pirmsskolas izglītību) 29527631

   Evita Prokofjeva (par pamatskolas izglītību) 29527631

    

   Aktīvās izglītības programmu licences

   Izglītības programmas nosaukums

   Izglītības

   programmas

   kods

   Īstenošanas vietas adrese

    
    

   Vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

   01011111

   • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
    

   Pamatizglītības programma.

   21011111

   • Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads
   • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
    

   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

    

   21015611

   • Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads
   • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
    

   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

    

   21015811

   • Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads
   • Variešu sākumskola, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads
    

   Interešu izglītības programmas  2023./ 2024. mācību gadā

   • Angļu valoda 1.-4.klasei
   • Angļu valoda PII
   • Ansamblis 1.-4.klasēm
   • Datorika 3.klasei
   • Koris 5.-9.klasei
   • Kokapstrāde
   • Latviešu valoda PII
   • 60. Krustpils mazpulks
   • Teātra pulciņš PII
   • Teātra pulciņš 1.-4.klasēm
   • Sporta pulciņš

   Direktore: Ilona Kantāne

   Adrese: Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

   Kontakttālruņi: 65228204, 29388480

   E-pasti: rubenespsk@edu.jekabpils.lv

    

   Lietvedības e-pasts: benita.pavlovska@edu.jekabpils.lv

   Direktore: ilona.kantane@edu.jekabpils.lv

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111)
   • Pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111)
   • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 01015811)
   • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
   • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

    Interešu izglītības programmas:

   • Jaunie satiksmes dalībnieki
   • Medijpratības pulciņš
   • Fizikas pulciņš ”Kāpēc tā”
   • Tautisko deju pulciņš
   • Dabas pētnieku pulciņš
   • Koris
   • Vokālais ansamblis 5. klasei
   • Vokālais ansamblis 1.-2. klasei
   • Ritmika. Vienā ritmā
   • Pirmie soļi angļu valodā pirmsskolā
   • Sporta pulciņš 5.-9. klase

   Direktore: Inese Ziediņa

   Adrese: Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222

   Kontakttālruņi: Direktore 28676947, Lietvede 26603931

   E-pasta adrese:  sunupsk@edu.jekabpils.lv

   Mājas lapa: http://www.sunupamatskola.lv/

   Facebook konts: Sūnu pamatskola

   Programmu īstenošanas vietas:

   Atašienē

   Adrese: “Ezerzeme”, Atašiene,  Atašienes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5211

   Kontakttālrunis: Līga Zalāne  26522932

   E-pasta adrese: liga.zalane@edu.jekabpils.lv

    

   Mežārē

   Adrese: "Mežāres pamatskola", Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226

   Kontakttālrunis: Ilona Golovceva 26605796

   E-pasta adrese: ilona.golovceva@edu.jekabpils.lv

    

   Vīpē

   Adrese: "Vīpes skola", Vīpe, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5238

   Kontakttālrunis: Ilona Golovceva 26605796

   E-pasta adrese: ilona.golovceva@edu.jekabpils.lv

    

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   Izglītības programmas nosaukums

   Izglītības

   programmas

   kods

   Īstenošanas vietas adrese

    
    

   Vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

   01011111

   • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
   • “Ezerzeme”, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
   • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads
   • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
    

   Pamatizglītības programma.

   21011111

   • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
   • “Ezerzeme”, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
   • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads
   • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
    

   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem.

   21015211

   • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads

    

    

   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

    

   21015611

   • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
   • “Ezerzeme”, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
   • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads
   • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
    

   Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem  ar garīgās veselības  traucējumiem.

   21015711

   • Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads

    

    

   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

    

   21015811

   • Skolas iela 1, Kūkas,  Kūku pagasts, Jēkabpils novads
   • Vīpes skola, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
    

   Interešu izglītības programmas:

   • 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs “Rotaļa”
   • 1.-4.klašu vokālais ansamblis “Mazās lakstīgalas”
   • Vizuālās mākslas pulciņš “Otiņa”
   • Volejbols 5.-9.klase
   • Vieglatlētika
   • Kokapstrāde 5.-9.klase
   • Aerobika 4.-7.klase
   • Datorika 1.klase
   • Man patīk sports
   • Sporta spēles
   • Jaunsargi

   Īpašais piedāvājums: 748. Sūnu mazpulks

    

    

   Aknīstes vidusskolas ēka

   Direktore: Aija Voitiške

   Adrese: Skolas iela 19, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

   Kontakttālruņi: Direktore: 26144246, Lietvede 65266221

   E-pasts: aknistesvsk@edu.jekabpils.lv 

   Mājaslapa: https://akniste.edu.lv/

   Facebook konts: https://www.facebook.com/Aknistesvsk 

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111).
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611).
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811).
   • Vispārējās vidējās izglītības programma (izglītības programmas kods 31016011).
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības  traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911).

   Interešu izglītības programmas:

   • Tautas dejas 1.- 2.klase,  3.- 4.klase,  5.- 6. klase
   • Koris 1.- 4.klase, 5.- 9.klase 
   • Koriģējošā vingrošana 4. - 9.klase 
   • LEGO robotika 
   • Vides izglītība u.c. 

   Direktore: Ilona Salmiņa

   Juridiskā adrese: Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5201

    

   Programmu īstenošanas vietas:

   • Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201;
   • Rīgas iela 200, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5202;
   • Rīgas iela 192, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5202;
   • Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5202.

   E-pasta adrese: skola@2vsk.edu.lv

   Kontakttālruņi: Direktore 20371542, Lietvede 20364306

   Mājaslapa: http://www.2vsk.edu.lv

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   Izglītības programmas nosaukums

   Kods

   Īstenošanas vietas adrese

    
    

   Pamatizglītības programma

   21011111

   Jaunā iela 44

   Rīgas iela 200

    

   Pamatizglītības mazākumtautību programma

   21011121

   Jaunā iela 44

    

   Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma

   11017111

   Rīgas ielā 200

    

   Pamatizglītības programma

   21011113

   Ķieģeļu iela 14

    

   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

   21015611

   Jaunā iela 44

   Rīgas iela 200

    

   Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

   21015621

   Jaunā iela 44

    

   Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

   21015821

   Jaunā iela 44

    

    

   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

   21015911

   Jaunā iela 44

    

   Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

   21015921

   Jaunā iela 44

    

   Vispārējās vidējās izglītības programma

   31016011

   Jaunā iela 44

    

   Vispārējās vidējās izglītības programma

   31016013

   Ķieģeļu iela 14

    

    Interešu izglītības programmas:

   • 1.-4.klašu korisBalstiņas
   • Zēnu korisTērcītes
   • 1.-4.klašu vokālais ansamblisSmaidulīši
   • 5.-6.klašu korisKā putni
   • 1.-4.klašu vokālais ansamblisVaravīksne
   • 5.-9.klašu vokālais ansamblisKopā
   • 10.-12.klašu vokālais ansamblisKrāsainie sapņi”
   • Vokālā apmācība / solisti
   • Pūtēju orķestrisIntervāls
   • Zīmēšana, gleznošanaOtas triepiens
   • KokapstrādePrasmīgās rokas
   • Kombinētie rokdarbiDarbīgās rociņas
   • Volejbols

   Direktore: Ligita Ašnevica

   Adrese: Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

   Kontakttālruņi: 

    

   • Lietvede 652 30833, mob. 29533098
   • Direktore 652 37980

    E-pasta adrese: mara.labanovica@edu.jekabpils.lv

    Mājaslapa: https://www.jekabpils-3vidusskola.lv/

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
   • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

   Interešu izglītības programmas:

   • Jauktais koris “Triole”
   • 5.- 9.klašu meiteņu koris “Lai skan”
   • Zēnu koris “Dinamika”
   • 1.- 4.klašu meiteņu koris “Saulstariņš”
   • Norvēģu valodas pulciņš
   • Meiteņu ansamblis “Stīdziņas”
   • Vokāli instrumentālais ansamblis “SimtTūkstošvolti”
   • 1.- 4. klašu Tautas deju kolektīvs “Akmentiņi”
   • 5 -12.klašu danču kopa “Akmentiņš”
   • Projekts “Sporto visa klase” 2.-6.klases
   • Zīmēšanas, gleznošanas, noformēšanas pulciņi
   • Ādas apstrādes, rokdarbu pulciņi
   • Vispusīgās fiziskās sagatavotības 1.- 12.kl.  grupas

   Direktors: Valerjans Vizulis

   Juridiskā adrese: Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

   Kontakttālrunis: 652 37551

   E-pasta adrese: jvg@edu.jekabpils.lv

   Mājaslapa: https://jvg.edu.lv

   Facebook: https://www.facebook.com/jekabpilsvg

   Twitter: https://twitter.com/jekabpilsvg

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

   Programmai ir 4 virzieni – matemātikas, dabaszinību, humanitārais (valodu) un humanitārais (mākslu).

   Katram virzienam ģimnāzija ir noteikusi divus obligāti apgūstamos padziļinātos kursus. Trešo kursu skolēns izvēlas no piedāvātajiem. Savukārt ģimnāzija kā trešo kursu apstiprina skolēnu vairākuma izvēli.

   • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (programmas kods 23017111)
   • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (programmas kods 23017111)

   Interešu izglītības programmas:

   • Tautas deju kolektīvs „Kauranieši”
   • Jauktais koris „Ritums”
   • Praktiskā muzicēšana
   • Instrumentālais ansamblis
   • Koka dizains
   • Volejbols
   • Šahs
   Salas vidusskolas ēka

   Direktore: Dr.paed. Sanita Madalāne

   Adreses:

   Lielās skolas ēka: Skolas iela 3, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

   Vecās skolas ēka: Alejas iela 7, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

   Sporta zāles ēka: Skolas iela 7, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

   Kontakttālruņi:

   • Lietvedība: 25478051, 65237780
   • Direktore: 29123544, 65237781

   E-pasta adrese:

   Facebook: Salas vidusskola

   Twitter: Salas vidusskola

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
   • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 21015511)

   Interešu izglītības programmas:

    

   Direktore: Sarmīte Ratiņa

   Adrese: Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

   Kontakttālrunis: 

   Kanceleja:  26668445

   Direktore: 29461906

   E-pasta adrese: skola@viesite.edu.lv

   Direktore: sarmite.ratina@edu.jekabpils.lv

   Programmu īstenošanas vieta:

   Viesītes vidusskolas struktūrvienība Rites pamatskola

   Adrese: "Cīruļi", Rites pagasts, Jēkabpils novads, LV-5228

   Kontakttālrunis: Sandra Tuča 29155825

   Mājaslapa: https://viesite.edu.lv/

   Facebook konts: https://www.facebook.com/viesites.vidusskola/

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
   • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
   • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

   Interešu izglītības programmas:

   • Animācija
   • Ansamblis
   • Fizika ikdienā un eksperimentos
   • Jaunie matemātiķi
   • Kokapstrādes tehnoloģijas
   • Koris
   • Leļļu  teātris
   • Mazie datoriķi
   • Radām ar prieku
   • Skatuves runa
   • Sporta spēles
   • Vokālais ansamblis
   • Tautu dejas
   • Deju pulciņš
   • Volejbols

   Direktore: Zita Goldberga

   Kontakttālrunis: 27008981

   Adrese: Zasas vidusskola, Zasa, Jēkabpils novads, LV-5239

   Kontakttālrunis: 65231061

   E-pasts: zasasvsk@edu.jekabpils.lv

   Lietvedības e-pasts: arnita.gaugere@edu.jekabpils.lv

   Zasas vidusskolas Facebook lapa >>

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
   • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
   • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011) 
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
   • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

   Interešu izglītības programmas:

   • Tautas dejas
   • Koris
   • Skolas avīze “Baltais ceļš”
   • Angļu valodas pulciņš “Sazināsimies angliski”
   • Teātra pulciņš
   • Robotikas pulciņš
   • Čaklo roku pulciņš
   • Pulciņš “Gatavojam kopā”
   • Matemātikas pulciņš “Mazie prātnieki”
   • Mūzikas pulciņš “Mēs spēlējam un dziedam”

   Skola ir izvietota vairākās ēkās - skolas ēka, sporta zāle, internāts un ēkā Zaļā ielā 8 atrodas pirmsskolas grupas, ēdnīca.

   Skolu apmeklē skolēni no Rubeņu, Leimaņu, Kalna, Dignājas un Zasas pagastiem, Jēkabpils un Biržiem. Skolēnus pārvadā ar 2 skolēnu autobusiem. Maršruta autobusos skolēniem tiek izsniegtas bezmaksas braukšanas kartes.

   Skolas vēstures fakti

   1939. gadā tiek atklāta 6- gadīgā pamatskola. 1940.gada apmeklēja valsts prezidents Kārlis Ulmanis un iestādīja ozolu mācību dārzā.1945.gadā skolā atvēra pirmo vidusskolas klasi. 1950. gadā pirmais vidusskolas izlaidums. Skolas 75 gadu jubileju svinēja 2014. gadā 7. oktobrī. Skolas salidojumi tiek organizēti ik pēc 5 gadiem jūlijā.

   Interešu izglītības nodarbības

   Zasas vidusskolā tiek piedāvātas interešu izglītības nodarbības: tautisko deju pulciņš 6gad.-1.klase, 2.-3..klase,4.-6.klase, 7.-9.klase, ansamblis 1.-4.klase, 5-9.klase, skolas avīze „Baltais ceļš”, mūsdienu deja 4.-5.klasei, kokapstrāde 5.-9.klasei.

   Skolas tradīcijas

   Zinību diena, Ziedu skate, Dzejas dienas, 10.klases iesvētības, Olimpiskā diena, Rudens pārgājiens, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirgus, Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa, Lāčplēša dienai veltīts pasākums, Ziemassvētku koncerts, Erudīts, Valentīndiena, Žetonu vakars, Radošo darbu izstādes, Mātes dienai veltīts pasākums, Olimpiāžu, konkursu dalībnieku, sportistu apbalvošana, Gada noslēguma prezentācijas, Pēdējais zvans, Izlaidumi, Absolventu salidojumi.

   Zasas vidusskola piedāvā:

   • mācīties sakoptā vidē – Zasas muižas parka teritorijā;
   • iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību;
   • izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus;
   • apmeklēt pagarinātās darba dienas grupu 1.-4.klasei;
   • apmeklēt interešu izglītības nodarbības;
   • darboties skolēnu pašpārvaldē;
   • izmantot skolas muzeja materiālo un informatīvo bāzi, arī digitalizētā veidā.
   • apmeklēt Sēlijas sporta skolas nodarbības;
   • apmeklēt Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles nodarbības;
   • izmantot esošos resursus skolas sporta zālē, organizēt pagasta un novada iedzīvotājiem pieejamas sporta nodarbības un sacensības, skolas telpās kursus, pedagogu apmācības, skolas ēdnīcā- dažādus pasākumus;
   • brīvlaikos skolas telpas izmantot atpūtas un sporta nometņu organizēšanai;
   • izmantot LAD programmu „Skolas auglis”;
   • izmantot LAD programmu „Skolas piens”;
   • Apgūt programmu – „B” kategorijas autovadītājs”.

   Ar 2018. gada 1. septembri tiek nodrošināts internāts. Skolēniem, kas sekmīgi mācās un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas internātā ir bezmaksas pakalpojums.

   Profesionālās ievirzes izglītība

   A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas ēka

   Direktore: Smaida Ščerbicka

   Adrese: Brīvības iela 198, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

   Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas struktūrvienība Aknīstē:

   Skolas iela 1A, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

   Kontakttālruņi: 29485496 (direktore), 65233507 (lietvede)

   E-pasta adrese: jekmuzskola@edu.jekabpils.lv

   Mājas lapa: https://www.muzikas-skola.lv/

   Facebook:  https://www.facebook.com/jekabpilsmuzikasskola

   Aktīvās izglītības programmu licences:   

   • Klavierspēle (programmas kods 20V212011)
   • Akordeona spēle (programmas kods 20V212011)
   • Ērģeļspēle (programmas kods 20V212011)
   • Vijoles spēle (programmas kods 20V212021)
   • Čella spēle (programmas kods 20V212021)
   • Flautas spēle (programmas kods 20V212031)
   • Klarnetes spēle (programmas kods 20V212031)
   • Saksofona spēle (programmas kods 20V212031)
   • Mežraga spēle (programmas kods 20V212031)
   • Trompetes spēle (programmas kods 20V212031)
   • Sitaminstrumentu spēle (programmas kods 20V212041)
   • Kora klase (programmas kods 20V212061)

   Interešu izglītības programmas:

   • Sagatavošanas klase “Spārītes un sienāzīši” (4 – 5 gadus veciem bērniem)
   • Sagatavošanas klase (no 6 gadu vecuma)
   • Klavierspēle; Akordeona spēle; Ērģeļspēle; Vijoles spēle; Čella spēle; Flautas spēle; Klarnetes spēle; Saksofona spēle; Mežraga spēle; Trompetes spēle; Sitaminstrumentu spēle; Kora klase
   • Kolektīvā muzicēšana: Kamerorķestris, pūtēju orķestris, saksofonu ansamblis, trompešu ansamblis, vijolnieku ansamblis, čellu ansamblis, 1.-2.kora klases ansamblis, 3.-8.klases koris, zēnu ansamblis, klavieru ansambļi.
   Jēkabpils Mākslas skolas ēka

   Direktors: Ziedonis Bārbals

   Adrese: Dambja iela 19, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

   Programmu īstenošanas vietas:

   Jēkabpilī: Dambja iela 19, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

   Aknīstē: Skolas iela 16A, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

   Atašienē: "Lauciņi", Atašienes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5211

   Zasā: Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239

   E-pasta adrese: maksla@edu.jekabpils.lv

   Mājas lapa: www.jrms.lv 

   Facebook www.facebook.com/jrms.lv/

   Kontakttālrunis: 652 31423

   Aktīvās izglītības programmu licences: 

   • 20V 211001 “Vizuāli plastiskā māksla"
   Jēkabpils sporta halles ēka

   Direktors: Edgars Lamba

   Adrese: Brīvības iela 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

   Tālrunis: 26325394

   E-pasta adrese: info@jekabpilssportaskola.lv

   Mājaslapa: www.jekabpilssportaskola.lv

   Facebook konts: https://www.facebook.com/jekabpilsss/

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Basketbols (programmas kods 20V813001)
   • Basketbols (programmas kods 30V813001)
   • Volejbols (programmas kods 20V813001)
   • Volejbols (programmas kods 30V813001)
   • Futbols (programmas kods 20V813001)
   • Futbols (programmas kods 30V813001)
   • Handbols (programmas kods 20V813001)
   • Handbols (programmas kods 30V813001)
   • Šahs (programmas kods 20V813001)
   • Šahs (programmas kods 30V813001)
   • Vieglatlētika (programmas kods 20V813001)
   • Vieglatlētika (programmas kods 30V813001)
   Sēlijas Sporta skolas ēka

   Direktors: Jānis Osis

   Adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

   Kontakttālruņi: Direktors: 26531010

   Vietniece: 26478571

   Lietvede: 29633010

   E-pasta adrese: selijasss@inbox.lv

   Mājas lapa: https://selijassportaskola.lv/

   Aktīvās izglītības programmu licences:

   • Futbols (programmas kods 20V831001)
   • Futbols (programmas kods 30V831001)
   • Vieglatlētika  (programmas kods 20V831001)
   • Vieglatlētika  (programmas kods 30V831001)
   • Volejbols (programmas kods 20V831001)
   Viesīites Mūzikas un mākslas skola

   Direktore: Inga Bartkeviča

   Adrese: Brīvības iela 12, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

   Kontakttālrunis: 27843634

   E-pasta adrese: muzika.maksla@edu.jekabpils.lv

   Mājas lapa: http://www.vmms.lv

   Īstenotās izglītības programmas:

   • Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle (programmas kods 20V212011)
   • Vokālā mūzika. Kora klase (programmas kods 20V212061)
   • Vizuāli plastiskā māksla (programmas kods 20V211001)

   Interešu izglītības programmas:

   • Viesītes 36. mazpulks
   • Tautas deju kolektīvs “Danceri” : 2 grupas 1.- 2. klašu kolektīvs un 3. – 5. klašu kolektīvs
   • Mākslas pulciņi “Otas” un “Otiņas”
   • Modernās mūzikas studija: 2 vokālie ansambļi un 2 instrumentālās grupas

   Interešu izglītība

   Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra ēka

   Direktors: Oskars Elksnis

   Adrese: Brīvības iela 258, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

   E-pasta adrese: bjc.jekabpils@gmail.com

   Mājas lapa: https://jekabpils-bjc.lv/

   Facebook: https://www.facebook.com/jekabpilsBJC

   Kontaktinformācija:

    Profesionālā izglītība

    Augstākā izglītība

    Pieaugušo izglītība