Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 05.oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" projekta īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. specifisks Radošo industriju biznesa inkubators Rīgā.

Jēkabpili apkalpo Ogres biznesa inkubators. Tas sniedz atbalstu inkubatora dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanā un attīstībā pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā, nodrošinot vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visā Latvijā. Biznesa inkubatorā  ir pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

Pirmsinkubācijas atbalsts:

Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem:

 • sākotnējās biznesa idejas novērtējums
 • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei
 • biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri

Inkubācijas atbalsts:

Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr atbalsts veicina attīstību:

 • viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai
 • dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts)
 • ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām:
 • līdz 10 000 euro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) līdz 4 reizēm gadā no līguma noslēgšanas brīža.
 • līdz 5 000 euro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai līdz 4 reizēm gadā, tikai no inkubācijas 2 gada.
 • inkubācijas dalībniekam kalendārā gada laikā ir iespējams iesniegt 4 granta pieteikumus.

LIAA pārstāvniecība Jēkabpilī 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Jēkabpilī ir paplašinājusi sniegto pakalpojumu klāstu. Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir pieejams jauns atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, inovācijām un eksportam. Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, veicinot aktivitātes, kas vērstas uz inovatīvo komersantu īpatsvara paaugstināšanu ekonomikā un sekmē uzņēmējdarbību.   

Piesakies konsultācijai un uzzini vairāk par LIAA pārstāvniecības Jēkabpilī piedāvātajām iespējām. 

 

Kontaktinformācija: 

jekabpils@liaa.gov.lv 

+371 26303279

Draudzības aleja 26, Jēkabpils, LV-5201

Facebook https://www.facebook.com/LIAAOgre 

 

Plašāk par atbalsta programmām: https://business.gov.lv/atbalsta-programmas