Šeit tiks publicēta informāciju par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu un pieņemtajiem lēmumiem.