Ar plānošanas dokumentu Jēkabpils novada attīstības programma 2021.–2027.gadam iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22407

Investīciju plāns