Bāriņtiesa

Bāriņtiesa

Jēkabpils bāriņtiesa
Adrese:
Brīvības iela 157, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts:
barintiesa@jekabpils.lv

Tālrunis:   65231272
     Mob. 26008219

Inga
Navenicka

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
E-pasts:
inga.navenicka@jekabpils.lv
Tālrunis:65231131
Viktorija
Šimkūne

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
viktorija.simkune@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Maija
Meldere

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
maija.meldere@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Dace
Ozola-Ozoliņa

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
dace-ozola.ozolina@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Ilze
Krastiņa

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
ilze.krastina@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Kristīne
Graudiņa

Bāriņtiesas sekretāre
E-pasts:
barintiesa@jekabpils.lv
Tālrunis:65231272

Apmeklētājus pieņem Brīvības iela 157, Jēkabpils, LV-5201

Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiks:

otrdienās no plkst. 9.00 - 12.00 / 12.30 - 17.00;

ceturtdienās no plkst. 9.00 - 12.00 / 12.30 - 18.00.

       Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem ceturtdienās no plkst. 14.00 – 18.00.

Bērnus un aizgādnībā esošās personas pieņem un uzklausa jebkurā Bāriņtiesas darba laikā.

Bāriņtiesas darba laiks:

                        Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00;

                        Otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00;

                        Trešdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00;

                        Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 18.00;

                        Piektdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00.

Pirms svētku dienām Bāriņtiesas darba dienas ilgums tiek saīsināts par trim stundām.

Bāriņtiesas sēdes notiek trešdienās, Bāriņtiesas telpās, Brīvības ielā 157, Jēkabpilī.

Jēkabpils bāriņtiesas nolikums

Gada pārskati 2013.-2019. gadam

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss

 

 

 

 

 

Izmaiņu datums 12.07.2019. 13:11