Bāriņtiesa

Bāriņtiesa

Jēkabpils bāriņtiesa
Adrese:
Brīvības iela 157, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts:
barintiesa@jekabpils.lv

Tālrunis:   65231272
     Mob. 26008219

Inga
Navenicka

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
E-pasts:
inga.navenicka@jekabpils.lv
Tālrunis:65231131
Viktorija
Šimkūne

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
viktorija.simkune@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Maija
Meldere

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
maija.meldere@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Dace
Ozola-Ozoliņa

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
dace-ozola.ozolina@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Ilze
Krastiņa

Bāriņtiesas locekle
E-pasts:
ilze.krastina@jekabpils.lv
Tālrunis:65231888
Kristīne
Graudiņa

Bāriņtiesas sekretāre
E-pasts:
barintiesa@jekabpils.lv
Tālrunis:65231272

Apmeklētājus pieņem Brīvības iela 157, Jēkabpils, LV-5201

Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiks:

otrdienās no plkst. 9.00 - 12.00 / 12.30 - 17.00;

ceturtdienās no plkst. 9.00 - 12.00 / 12.30 - 18.00.

       Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem ceturtdienās no plkst. 14.00 – 18.00.

Bērnus un aizgādnībā esošās personas pieņem un uzklausa jebkurā Bāriņtiesas darba laikā.

Bāriņtiesas darba laiks:

                        Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00;

                        Otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00;

                        Trešdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00;

                        Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 18.00;

                        Piektdienās no plkst. 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00.

Pirms svētku dienām Bāriņtiesas darba dienas ilgums tiek saīsināts par trim stundām.

Bāriņtiesas sēdes notiek trešdienās, Bāriņtiesas telpās, Brīvības ielā 157, Jēkabpilī.

Apmācības audžuģimenēm un adoptētājiem

Jēkabpils bāriņtiesas nolikums

Gada pārskati 2013.-2019. gadam

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss

 

 

 

 

 

Izmaiņu datums 15.10.2019. 08:36