Reorganizējot Jēkabpils bāriņtiesu, Aknīstes novada bāriņtiesu, Jēkabpils novada bāriņtiesu, Krustpils novada bāriņtiesu, Salas novada bāriņtiesu un Viesītes novada bāriņtiesu ar 01.11.2021. darbu uzsāka jauna iestāde.

Ievērojot valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un VBTAI sniegtos metodiskos norādījumus, informējam par Jēkabpils novada Bāriņtiesas darbības organizēšanu:

  1. Pakalpojumi klātienē saņemami pēc iepriekšēja pieraksta un tikai tad, ja tos nav iespējams saņemt attālināti.
  2. Personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nav tiesību saņemt bāriņtiesas pakalpojumu klātienē.
  3. Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājā, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no bāriņtiesas, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu, ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.
  4. Saņemot pakalpojumu klātienē, ir jāievēro divu metru distancēšanos, roku higiēnu un respiratorās higiēnas nosacījumus.
  5. Saņemot pakalpojumu klātienē persona apliecina, ka ir iepazinusies ar augstāk norādīto informāciju.

Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.