Par darba organizēšanu Jēkabpils bāriņtiesā

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

Jēkabpils bāriņtiesa no 11.10.2021. klientu apkalpošanu nodrošina tikai attālināti zvanot pa tālruņiem: mob. +37126008219, +371 65231272, +371 6523188.

Iesniegumu iesniegšana notiek elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu  nosūtot uz e-pastu: barintiesa@jekabpils.lv, vai sūtot korespondenci uz adresi Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, kur arī ir uzstādīta pasta kastīte, kurā var iemest iesniegumus un citus dokumentus Jēkabpils bāriņtiesai. Iesniegumi tiek pieņemti arī mutiski pa iepriekš minētajiem tālruņiem.

Ārkārtas situācijas periodā plānotās un citu institūciju pieprasītās pārbaudes klientu dzīvesvietā tiek veiktas tikai ārkārtējā situācijā, ja tiek apdraudēta bērna dzīvība, drošība un veselība.
Tiesas sēdes tiek organizētas pēc iespējas attālināti vai rakstveida procesā. Nozīmētās tiesas sēdes tiks skatītas bez administratīvā procesa dalībnieka klātbūtnes, bet ja administratīvā procesa dalībnieks tam nepiekritīs, tad lietas izskatīšana tiks atlikta.

Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Jēkabpils bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Inga Navenicka

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, komisijas locekle
inga.navenicka [at] jekabpils.lv

Viktorija Šimkūne

Bāriņtiesas locekle
viktorija.simkune [at] jekabpils.lv

Maija Meldere

Bāriņtiesas locekle
maija.meldere [at] jekabpils.lv

Dace Ozola-Ozoliņa

Bāriņtiesas locekle, sadarbības grupas locekle
dace.ozola-ozolina [at] jekabpils.lv

Kristīne Graudiņa

Bāriņtiesas sekretāre
barintiesa [at] jekabpils.lv

Pirms svētku dienām Bāriņtiesas darba dienas ilgums tiek saīsināts par trim stundām.
Bāriņtiesas sēdes notiek trešdienās, Bāriņtiesas telpās, Rīgas ielā 150, Jēkabpilī.