Jēkabpils uzņēmējdarbības vides raksturojums

Pilsētas kopējā platība ir 2553 ha (CSP) un pilsētā dzīvo 23854 (uz 01.07.2016 pēc PMLP datiem) iedzīvotāji. Pēc platības Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas nozīmes pilsētām. Jēkabpilī dzīvo 9.3% no Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju skaita.

Latvijas Republikas nozīmes pilsētas statuss Jēkabpilij piešķirts 2009.gadā saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tādējādi Jēkabpils ir kļuvusi par nacionālas nozīmes attīstības centru. Jēkabpils pilsētu aptver un tiešās savstarpējās mijiedarbības zonu veido šādi novadi: Aknīstes novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads.

Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido:

 • nozares, kurās kā produkcijas ražošanas izejviela tiek izmantots pilsētā vai tās apkārtnē esošās dabas bagātības, tas ir, pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, būvniecība u.c; 
 • nozares, kuru attīstībai pilsētā ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstībai piemērota infrastruktūra, uzkrātas zināšanas un pieredze, kā arī izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, piemēram, apģērba ražošana, transports un loģistika, enerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem u.c.;
 • nozares, kuras sniedz komercpakalpojumus ražojošajām nozarēm, piemēram, tādus pakalpojumus, kā grāmatvedība, IT pakalpojumi, tehnikas apkope un serviss, vairumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana u.c.;
 • nozares, kuras veicina vispārēju interesi par pilsētu, mudina uz viesošanos tajā un tajā ražoto preču un sniegto pakalpojumu iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un izklaide.
 • nozares, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, piemēram, apmācības, sadzīves pakalpojumi, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, mazumtirdzniecība u.c.;

Jēkabpilī krustojas valsts galvenās tranzīta dzelzceļa līnijas, kurām ir starptautiska nozīme. Latvijas ietvaros šīs līnijas savieno Jēkabpili ar Rīgu, Jelgavu, Rēzekni un Daugavpili. Krustpils stacija uz šīm maģistrālēm ir svarīgs transporta mezgls, kas apstrādā kravas un sadala transporta plūsmas pirms galamērķiem.

Jēkabpili šķērsojošās dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils un Rīga-Rēzekne-Zilupe ir iekļautas Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) pamattīklā. 

Jēkabpili šķērso arī valsts nozīmes autoceļš Rīga-Daugavpils (A6), kas ved līdz Baltkrievijas robežai. Pie Jēkabpils tam sākas atzars Rēzekne-Zilupe (A12), kas ved līdz Krievijas robežai. Šie autoceļi ietilpst Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) pamattīklā.

Jēkabpils ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī 2009.gadā iegūtais republikas nozīmes pilsētas statuss noteic, ka tai jākļūst par apkārtējā reģiona saimnieciskās izaugsmes dzinējspēku, kas savukārt nav iedomājams bez uzņēmējdarbības attīstības. Veiksmīga uzņēmējdarbība un konkurētspējīgu uzņēmumu attīstība ir pilsētas izaugsmes pamats. Kopš 2007.gada katru gadu Jēkabpilī tiek reģistrēti vairāk kā simts jauni uzņēmumi un ap četrdesmit tiek likvidēti.

Jēkabpilī reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits (Lursoft)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reģistrētie 80 59 80 73 63 71
Likvidētie 94 78 108 101 66 71

Jēkabpils uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2019.gadā (Lursoft)

  Uzņēmums Apgrozījums, euro  pret 2018, % pret 2017, % pret 2016, %
1 OŠUKALNS, SIA 41,437,533.00 -8% 17% 59%
2 Jēkabpils kokapstrāde, SIA  25,533,821.00 -9% 8% 33%
3 JĒKABPILS PMK, SIA  19,698,882.00 34% 58% 3.40 reizes
4 DEVONA, SIA  16,140,755.00 24% 42% 67%
5 Jēkabpils reģionālā slimnīca, SIA  12,713,160.00 17% 29% 35%
6 LC būve, SIA 11,202,429.00 65% 80% 2.17 reizes
7 GEFA LATVIJA, SIA  7,720,860.00 3% 16% 39%
8 Viadukts, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums 6,829,017.00 21% 8% 40%
9 SILPEC, SIA  5,932,840.00 -3% 17% 26%
10 Sedumi, SIA 5,774,969.00 14% 36% 52%
11 Ošukalns celtniecība, SIA  5,574,949.00 64% 84% 2.21 reizes
12 Erbauer group, SIA  5,498,360.00 2.17 reizes 5.38 reizes 4.62 reizes
13 HEKTORS, SIA  4,113,133.00 72% 2.60 reizes 2.83 reizes
14 Ramda C, SIA  3,422,775.00 32% 79% 9.47 reizes
15 Krustpils, SIA  3,353,145.00 -10% 5% 28%
16 LIDSIL, SIA 3,317,292.00 44% 50% 29.38 reizes
17 Jēkabpils siltums, SIA  3,147,883.00 -10% -9% -10%
18 JĒKABPILS PAKALPOJUMI, SIA  2,575,715.00 14% -6% 28%
19 MARGRET, SIA 2,294,368.00 10% 14% 39%
20 Linas Agro, SIA 2,147,304.00 62% 2.19 reizes 3.75 reizes

Kopš 2008.gada Jēkabpilī īstenoti (pabeigti un procesā) 35 projekti, ieguldot pilsētas  attīstībā vairāk nekā 75,6 milj. EUR , piesaistot gan pašvaldības budžeta, gan valsts, gan ES un citu ārējo finanšu instrumentu finansējumu.
Jēkabpils pilsētā ES fondu finansējums uz 1 iedzīvotāju sastāda 2230 EUR, kas ir otrais augstākais rādītājs Zemgales reģionā.

Pilsētā ir pieejamas vairākas teritorijas ražošanas attīstībai. Nozīmīgākās rūpnieciskai ražošanai piemērotās, ar kvalitatīviem tehniskās infrastruktūras pieslēgumiem nodrošinātās platības pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības ar rūpniecisku objektu izvietošanai.

Vieglu piekļuvi pilsētas industriālajām teritorijām, kā arī tur esošajos uzņēmumos saražoto produktu ērtu transportēšanu nodrošinās otrs tilts pāri Daugavai, kā arī jaunu pievadu izbūve, savienojot valsts nozīmes autoceļus ar pilsētas ielām. Vairāk par šim teritorijām skat. ŠEIT

Saimnieciskās darbības attīstībai Jēkabpilī ir vairākas svarīgas priekšrocības:

 • Pieejamas teritorijas industriālu objektu izveidei ar nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru
 • Plašas loģistikas iespējas - starptautiski nozīmīgas transporta infrastruktūras klātbūtne
 • Pieejams darbaspēks
 •  Nozīmīgu dabas resursu pieejamība Jēkabpils pilsētai apkārt esošajos novados - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži, derīgie izrakteņi
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
 • Jelgavas biznesa inkubatora Jēkabpils filiāle - iespējas un atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
 • Jēkabpils tālākizglītības un tehnoloģiju centrs - Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. (www.titc.lv)

Uzziņām:

Latvijas pašvaldību statistiskie rādītāji