Jēkabpils Uzņēmēju biedrība dibināta 2010. gadā, lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētas un tuvāko novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un sociālā dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.

Jēkabpils uzņēmēju biedrība ir nevalstiska organizācija, kura apvieno Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu uzņēmējus. Par Jēkabpils uzņēmēju biedrības biedru var kļūt Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji.

Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa aktivizēšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu.

Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbības prioritātes:

  • Pilnveidot sadarbības mehānismu ar vietējām pašvaldībām;
  • Paplašināt biedru pārstāvniecību un veidot savstarpējo uzņēmēju sadarbību;
  • Piedalīties ārējā finansējuma piesaistē;
  • Īstenot ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus;
  • Veidot sadarbību ar citām darba devēju organizācijām;
  • Pārstāvēt uzņēmēju intereses Latvijas Darba devēju konfederācijā.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 27050795
Reģistrācijas Nr. 40008155756
Biroja adrese: A.Pormaļa iela 14, Jēkabpils, LV-5201
Mājas lapa: www.jekabpilsuznemeji.lv vai  www.facebook.com/jekabpilsuznemeji
E-pasts: jub.jekabpils@inbox.lv