Veselības ministrija informē, ka iedzīvotājiem ar neatgriezeniskiem funkcionāliem traucējumiem un tiem, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē, turpmāk būs iespēja pieteikties izbraukuma vakcinācijai dzīvesvietā. Šie iedzīvotāji vai to aprūpētāji tiek aicināti pieteikties vakcinācijai dzīvesvietā divos veidos: zvanot ģimenes ārstam vai zvanot pa tālruni 8989.

Ja iedzīvotājs jau ir pieteicies vakcīnai caur manavakcina.lv vai 8989, tad atkārtoti jāsazinās pa tālruni 8989, lai norādītu izbraukuma nepieciešamību un precīzu adresi. Vairāk lasīt šeit. 

Atbilstoši valstī izsludinātai ārkārtējai situācijai saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, Jēkabpils Sociālais dienests organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, jo mūsu darbinieki ir lielākā vērtība, lai iedzīvotāji varētu saņemt sociālo palīdzību. Ņemot vērā minēto, iesniegumus, iespēju robežās, pieņemsim attālināti. Protams, būs daļa jautājumu, kurus risināsim klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības (krīzes situācijas, jauni klienti u.tml.)

Pirms došanās uz sociālo dienestu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: info@sd.jekabpils.lv vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Jēkabpils Sociālā dienesta 1.stāvā ir iespēja iesniegumus atstāt tiem paredzētā kastē. Līdzīgi kā pavasarī, atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, kā arī aprēķinātā pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksa tiks pagarināta automātiski līdz 2021.gada 31.janvārim. Par minētajiem jautājumiem sociālā dienesta darbinieki centīsies sazināsies ar tiem klientiem, kuri iepriekš veikuši pierakstu.

Nepieciešamības gadījumā, sociālā dienesta darbinieki izvērtēs iespēju nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā. Jautājumos par pārtikas piegādi dzīvesvietā, ja nav iespējams saņemt radinieku, kaimiņu vai citu tuvu personu palīdzību, aicinām zvanīt darba laikā uz tālruni +371 65207090 vai mob.tālruni +371 26824973, lai kopīgi rastu risinājumu.

Naktspatversme, Dienas aprūpes centrs un Ģimenes atbalsta centrs – krīzes centrs turpina strādāt stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Papildus vēršam uzmanību, ka attiecībā uz atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 krīzi, plaša informācija ir pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā COVID-19. Rīcība dažādās situācijās aprakstīta tīmekļa vietnē: www.covid19.gov.lv. Saistībā ar Covid-19, nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8345.

Savukārt apkopotu informāciju par psihoemocionālā atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem) var apskatīt šeit:

 Pateicamies par sapratni un būsim veseli!

Jēkabpils Sociālais dienests un Jēkabpils Izglītības pārvalde informē, ka no 24.februāra tiks uzsākta dāvanu karšu izsniegšana. 

Par izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs un 10.-12.klašu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm kartes varēs saņemt Jēkabpils Sociālā dienesta kasē.

Pārējiem izglītojamajiem – 1.-9.klašu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādi, kartes varēs saņemt savā izglītības iestādē.

Kā jau iepriekš masu medijos informēts, šajā gadā dāvanu kartes/kuponi tiks atprečoti SIA “MAXIMA Latvija” veikalos. Tiks izsniegta viena plastikāta karte, uz kuras ir noteikta naudas summa un turpmāk tā tiks attālināti papildināta vienu reizi mēnesī.

Vēršam uzmanību, ka ar dāvanu karti/ kuponu nevarēs iegādāties nepārtikas preces, alkoholu, tabakas izstrādājumus, kafiju, gāzētos dzērienus un enerģijas dzērienus. Iegādājoties iepirkumu maisiņu (nepārtikas prece), ar karti nevarēs norēķināties.

Sociālajā dienestā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis +371 80020091
Zvanot uz šo tālruni varat saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Jēkabpils pilsētā.
Informatīvā tālruņa darba laiks – darbdienās (plkst. 8.30-12.00 un 13.00-17.00).

Adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis - +371 65207081
Fakss - 65207082
E-pasts - info@sd.jekabpils.lv

Reģistrācijas numurs:  40900009242.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien plkst. 09.00-12.00 un 12.30-17.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien plkst. 09.00-12.00 un 12.30-16.00

Klientu reģistratora tālrunis: +371 65207092

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS: +371 80020091

Bezmaksas tālrunis