Sociālajā dienestā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis +371 80020091
Zvanot uz šo tālruni varat saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Jēkabpils novadā.
Informatīvā tālruņa darba laiks – darbdienās (plkst. 8.30-12.00 un 13.00-17.00).

Adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis - +371 65207081
Fakss - 65207082
E-pasts - info@sd.jekabpils.lv

Reģistrācijas numurs:  40900009242.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien plkst. 09.00-12.00 un 12.30-17.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien plkst. 09.00-12.00 un 12.30-16.00

Klientu reģistratora tālrunis: +371 65207092

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS: +371 80020091