1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tālrunis +371 65236777, elektroniskā pasta adrese pasts@jekabpils.lv
  2. Jēkabpils novada domes izveidotās iestādes ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.
  3. Pašvaldības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datu.aizsardziba@jekabpils.lv, tālrunis +371 28447413, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.

Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politika

Jēkabpils novada pašvaldības personas datu apstrādes reģistrs

Kontakti

Iveta Upmace

E-pasts: datu.aizsardziba@jekabpils.lv
Tālrunis: +371 28447413
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201