Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir Latvijā lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno 1 002 individuālus uzņēmumus un 60 nozaru asociācijas. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.

LTRK darbojas trīs jomās:

  • uzņēmējdarbības vide
  • uzņēmumu konkurētspēja
  • eksports

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre. Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām - LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts kopš 1934.gada.

Kontaktinformācija:

LTRK Austrumzemgales nodaļas ārējās tirdzniecības dokumentu daļas eksperts Jēkabpilī
Mob.tel. +371 26147741
E-pasts: jekabpils@chamber.lv

LTRK
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010
Tālr: +371 672 25595
E-pasts: info@chamber.lv