Jēkabpils novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 01.01.2022.

(grupēts pēc pamatnozares)

N.p.k.

Kapitālsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese 

Kapitālsabiedrības darbības veids saskaņā ar Lursoft datiem (NACE kods)

Pašvaldības pamatkapitāla vērtība EUR

Pašvaldības līdzdalība kapitāl

sabiedrībā %

Apstiprināts līdzdalības pārvērtējums par pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās, noteikti vispārējie stratēģiskie mērķi

Piezīmes

 

Komunālie pakalpojumi un nekustamā īpašuma pārvaldīšana

 

 

 

 

 

 

 

1

 SIA “Jēkabpils ūdens”

 45403000395

 Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

(37.00,versija2.0)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0

6 695 162.00

 

 100%

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiskas personas kapitālsabiedrība

2

SIA  “Aknīstes pakalpojumi”

45403000709  

 Saltupes iela 9,  Aknīste, Jēkabpils novads

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) 

661 961.00

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Aknīstes novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā nav veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi nav noteikti.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

3

 SIA “Jēkabpils siltums”

 40003007778

 Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0)

3 366 253.00

 100%

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiskas personas kapitālsabiedrība

4

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”  

55403000541 

Smilšu iela 2, Viesīte, 

Jēkabpils novads 

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0)  
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0)  

2 448 670.00

(04.01.2022. Reģistrēts UR

 2 509 420.00)

 

 

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Viesītes novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā nav veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi nav noteikti.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

5

SIA ‘Vīgants” 

55403000931 

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, 

Jēkabpils novads

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) 

563 064.00

 

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Salas novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi noteikti ar Salas novada domes 30.07.2020. lēmumu Nr.11.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

6

SIA JK Namu pārvalde

45403000484

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0)

574 608.00

100%

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiskas personas kapitālsabiedrība

7

SIA ‘Pils rajona Namu pārvalde”

45403004912

Pils Rajons 219 - 46, Jēkabpils,

Jēkabpils novads

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0)

330 584.00

100%

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiskas personas kapitālsabiedrība

8

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”

45403006010

Zemgales iela 24/1, Jēkabpils,

Jēkabpils novads

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0)

71 309.00 

 

100%

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiskas personas kapitālsabiedrība

9

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

 55403015551

 "Dziļā Vāda", Mežāres pagasts,

Jēkabpils novads

 Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0)

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0)

17 741.00

 42,33119%

 

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiski privātā kapitālsabiedrība

10

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spunģēni-Daugavieši" 

45403015460 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0)  
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12, versija 2.0)  
Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3, versija 2.0)  
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99, versija 2.0)  

268 184.00

 

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Krustpils novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā nav veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi noteikti kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2024.gadam.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

11

SIA  “Gārsenes pils”

45403051705  

“Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts,

 Jēkabpils novads 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0)  

13 500.00

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Aknīstes novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā nav veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi nav noteikti.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

 

Pasažieru sauszemes pārvadājumi

 

 

 

 

 

 

 

12

SIA “Jēkabpils autobusu parks”

45403003245

"Akurāteri", Salas pagasts, Jēkabpils novads

Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0)
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) 

1 565 240.00

100%

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiskas personas kapitālsabiedrība

13

SIA “Viesītes transports”  

55403015481 

Smilšu iela 39, Viesīte, 

Jēkabpils novads

Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0)  
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0)  

172 546.00

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Viesītes novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā nav veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi nav noteikti.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

14

SIA “Rubenītis”  

45403015761  

“Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads  

Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0)  
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0)  
Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3, versija 2.0)  
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99, versija 2.0)  
Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88.9, versija 2.0)  
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0)  
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0)  

85 548.00

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par bijušā Jēkabpils novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi noteikti ar bijušā Jēkabpils novada domes 29.04.2021. lēmumu Nr.116

Publiskas personas kapitālsabiedrība

 

Slimnīcu darbība un  aprūpes pakalpojumi

 

 

 

 

 

 

 

15

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

50003356621

Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) 

3 797 811.00

 

100%

Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmums Nr.48

Publiskas personas kapitālsabiedrība

16

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”  

40003325367 

Kārļa iela 5/7, Viesīte, 

Jēkabpils novads

Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) 
Aprūpes centru pakalpojumi (87.10, versija 2.0)  

82 020.00

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Viesītes novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā nav veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi nav noteikti.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

17

 SIA  “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”  

40003331306  

Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads

Aprūpes centru pakalpojumi (87.10, versija 2.0)  
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0)  

309 733.00

 

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par Aknīstes novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā nav veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi nav noteikti.

Publiskas personas kapitālsabiedrība

 

Aptiekas

 

 

 

 

 

 

 

18

SIA “Zasas aptieka”  

55403005341  

 

 

Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads  

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0)  
Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74, versija 2.0)  
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.1, versija 2.0) 

5 865.00

100% 

Līdzdalības pārvērtējums par bijušā Jēkabpils novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi noteikti ar bijušā Jēkabpils novada domes 29.04.2021. lēmumu Nr.116

Publiskas personas kapitālsabiedrība

 Avots:   apvienojamo novadu reorganizācijas plāna konstatējumu daļā sniegtā informācija, Lursoft. Informācijai nav juridiska spēka


Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībās ir pašvaldības izpilddirektors.

Publiskas personas kapitālsabiedrībām un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kurās Jēkabpils novada pašvaldībai ir līdzdalība,  nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Līdzdalības pārvērtējums par Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un kapitālsabiedrību vispārējie stratēģiskie mērķi ar Jēkabpils pilsētas Domes 14.02.2019. lēmumu Nr.48.

Līdzdalības pārvērtējums par bijušā Jēkabpils novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi noteikti ar bijušā Jēkabpils novada domes 29.04.2021. lēmumu Nr.116.

Līdzdalības pārvērtējums par Salas novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā veikts, vispārējie stratēģiskie mērķi noteikti ar Salas novada domes 30.07.2020. lēmumu Nr.11.

Projekts par turpmāko darbību: atbilstoši apvienojamo novadu reorganizācijas plānam, līdz 01.06.2022. līdz līdzdalības pārvērtēšanas rezultātu apstiprināšanai turpināt darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem un attiecīgo pašvaldību noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un kapitālsabiedrību stratēģijām.

______________________________________________________________________

Informācija par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās uz 01.01.2021 pieejama šeit:

Jēkabpils novada pašvaldībā apvienoto novadu pašvaldību un  tām  piederošo kapitālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktā informācija par periodu līdz 30.06.2021. ir pieejama šeit: