Jēkabpils novada pašvaldībā apvienoto novadu pašvaldību un  tām  piederošo kapitālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktā informācija par periodu līdz 30.06.2021. ir pieejama šeit: