Jēkabpils novada pašvaldība ir vietējā pārvalde. Pašvaldība ar iedzīvotāju ievēlētas pārstāvniecības — domes — un iestāžu palīdzību nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem.

Jēkabpils novada domē ir 19 ievēlēti deputāti. Domi vada domes priekšsēdētājs.

Pašvaldības vadītājs ir izpilddirektors.

Pašvaldības darbinieki veic šādus uzdevumus

 1. Sagatavo priekšlikumus, ko deputāti izskata domes sēdē
 2. Nodrošina, lai domes sēdēs pieņemtie lēmumi tiktu īstenoti
 3. Organizē iepirkumus un slēdz līgumus par nepieciešamo pakalpojumu un preču iegādi
 4. Sagatavo projektus, lai saņemtu finansējumu no Eiropas Savienības
 5. Atbild uz iedzīvotājiem jautājumiem
 6. Apkalpo pašvaldības apmeklētājus

Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina

 • Skolas un bērnudārzus
 • Komunālos pakalpojumus
 • Sociālo palīdzību un veselības aprūpi
 • Sabiedrisko transportu
 • Ielu un ietvju remontus
 • Sakoptus parkus, atpūtas zonas un sporta iespējas
 • Drošību un kārtību
 • Kultūras iestādes un pasākumus
 • Vides aizsardzību

Ar pašvaldība var sazināties

 • Zvanot uz bezmaksas tālruni 80205008 darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00, rakstot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv.
 • Rakstot ziņu WhatsApp aplikācijā telefonam uz numuru +371 25704444 vai Jēkabpils novada sociālā tīkla kontā Facebook.com/jekabpilslv
 • Atnākot klātienē pie Klientu apkalpošanas speciālistiem Jēkabpilī, Brīvības ielā 120 vai novada bibliotēkās.

Projektu publicitāte:

dambis